tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
TZBcz_2015_01_v350Objednat toto číslo              PŘEDPLATNÉ              Archiv starších čísel              E-verze časopisů

O Češích se tvrdí, že o své zdraví moc nedbají. Ve světových žebříčcích civilizačních nemocí spolehlivě okupují místa ve světové TOP 10 (ať už se jedná o nádorová či kardiovaskulární onemocnění, případně mnohá další). Málo se hýbeme, cpeme se knedlíky a uzeninami a výsledek si vybírá svou daň v podobě smutných statistik. A ještě hůř, i v podobě smutné skutečnosti. Připočtěte tradiční českou spořivost a neochotu připlatit si kupříkladu za lepší materiály, které nezmění ovzduší ve vašem příbytku či pracovišti v nevábný chemický koktejl, a výsledkem je nemocná populace.
Může mít nemocný národ zdravé budovy? Anebo bychom se měli ptát obráceně? Do jaké míry přispívá nejen vnější, ale i vnitřní prostředí k výše citované neblahé situaci? Velkou část našeho života trávíme v budovách (což je zároveň i jeden ze základních předpokladů nemilého konstatování výše), proto bychom se měli dvojnásob snažit o to, aby byly k našemu způsobu života vstřícné. Studie popisující žalostnou kvalitu vnitřního prostředí v našich veřejných budovách ukazují, že naše stavitelství má opravdu velké rezervy. Ba co víc, jak píše Dr. Kotlík v textu na str. 20, tyto rezervy je potřeba hledat nejen ex post ve slabší edukaci investorů a jejich ochotě realizovat opatření zlepšující vnitřní klima budov, ale i v neschopnosti státu takové zdravé budovy požadovat.
Naštěstí, jak ukazuje několik příkladů shromážděných i na stránkách aktuálního vydání časopisu TZB Haustechnik, nástroje, jak dosáhnout radikálního zlepšení „zdravotního stavu“ našich budov, se stávají čím dále tím více dostupnějšími a jejich efekt pro investory o to atraktivnějším. Dá se totiž spočítat nejen fakt, jak blahodárný účinek může mít rekuperace a řízené větrání na peněženku provozovatele, ale díky mnoha studiím už i prokazatelný efekt na produktivitu práce.
Zdravé budovy totiž představují typický případ win – win strategie. Proto se jich není důvod bát.
Příjemné čtení.

 

Matej Šišolák

 

 

Firmy informují

Aktuality

Realizace
■ Fasáda, která vyrábí elektřinu
■ Zkušenosti s provozem FVE na výrobní hale společnosti FENIX v Jeseníku

Profil
■ VIADRUS: Investice do nového a úspornějšího kotle se vrátí i bez dotací

Speciál: Vnitřní prostředí
■ Vnitřní prostředí budov
■ Regulace kvality vnitřního prostředí
■ Jak navrhnout zdravou budovu?
■ Kompaktní systém větrání s rekuperací tepla do bytu v bytovém domě
■ Požadavky na větrání obytných budov, snižování elektrické energie a systémy větrání

Energie
■ Energetický audit jako nástroj pro zvyšování konkurenceschopnosti podniků
■ Nákladově optimální hodnocení energetické náročnosti budov, II. část
■ Metoda EPC – příležitost úspor energie a úspor investic

Vytápění
■ Změny v předpisech nejen pro výrobce a dovozce tepelné techniky
■ Měření spotřeby tepla: Od termočlánků k mikroprocesorům
■ Trubky se strukturovaným povrchem v technice prostředí

Měření a regulace
■ Nástroje pro profesionální měření vnitřního klimatu

Zdravotnětechnické instalace a rozvody
■ Nová definice centrálního ohřevu pitné vody
■ Obnova zdravotnětechnických instalací bytových domů s použitím progresivních materiálů