tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
Casopisy_obalky_940px_TZBcz_201603
Základní údaje o časopise

Periodicita: 4× ročně
Rozsah: 64-80 stran
Náklad: 3 500 výtisků (Zdroj: ABC ČR)
Ročník: 15.
Cena: 69 Kč

Časopis TZB Haustechnik je významným zdrojem odborných informací, které jsou určeny především profesionálům pracujícím v oblasti TZB. Pravidelně je informuje o žhavých novinkách, technologiích a o materiálech využívaných v oblasti TZB, o zajímavých realizacích, novinkách ve firmách atd.

Inzerce v časopise TZB Haustechnik » rychlý kontakt:

e-mail: obchod@jagamedia.cz

Profil čtenáře

Typickým čtenářem je vysokoškolsky nebo středoškolsky vzdělaný muž v produktivním věku 25 až 55 let. Do skupiny čtenářů však patří, třebaže v menší míře, i ženy. Převážná část čtenářů působí v projekčních a realizačních společnostech a informace získané z časopisu TZB Haustechnik využívá ve své profesi. Projevuje se to i v rostoucím zájmu o informace z praxe a nekomerční informace o aktuálních výrobcích a trendech na českém trhu.

Jací jsou čtenáři časopisu TZB Haustechnik?

EP2016_TZB_ctenar

Distribuce časopisu

• předplatitelé
• direct mail cílovým skupinám
• prodej v knihkupectví technické literatury NTU (budova Národní technické knihovny v Praze)
• prodej na výstavách a veletrzích zaměřených na stavebnictví a bydlení
• elektronický prodej časopisu prostřednictvím webové stránky www.floowie.com