tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz

Casopisy_obalky_940px_ASBcz_201603

Základní údaje o časopise

Periodicita: 6× ročně
Rozsah: 64 – 112 stran
Náklad: 4 500 výtisků
Ročník: 18.
Cena: 139 Kč

Časopis ASB se soustředěně věnuje nejdůležitějším tématům v oboru architektury a stavebnictví. V roce 2010 byla posílena spolupráce se špičkovými zahraničními ateliéry, díky čemuž dnes časopis nabízí ojedinělou konfrontaci přístupů k architektuře ze světa i domácí scény. Časopis nezapomíná ani na soustavné mapování domácí scény a publikování nejzajímavějších realizací a důležitých investičních počinů z České republiky s důrazem na tematické začlenění odpovídající vývoji stavebního trhu v České republice a v zahraničí. Stejnojmenný odborný internetový portál a on-line magazín www.asb-portal.cz se vypracoval mezi nejkomplexnější odborné portály v tomto segmentu v České republice.

Inzerce v časopise ASB » rychlý kontakt:

e-mail: obchod@jagamedia.cz

Typickým čtenářem časopisu ASB je vysokoškolsky vzdělaný muž ve věku od 25 do 55 let, vedoucí pracovník s podřízenými nebo pracovník architektonické či projekční kanceláře. Nechybějí však ani vysokoškolsky vzdělané ženy. V časopise ASB čtenáře zajímá přehled o aktuálním dění v oblasti architektury a stavebnictví, odborné analýzy, technické informace a informace o osobnostech a firmách. Z každého čísla ASB si přečte v průměru 60  % z obsahu.
Zdroj: Interní průzkumy vydavatele

Jací jsou čtenáři časopisu ASB?

EP2016_ASB_ctenar

Kdo je náš čtenář?

• architekti a projektanti
• manažeři a pracovníci developerských společností
• manažeři společností z oblasti výroby stavebních materiálů a dílců
• manažeři stavebních firem
• investoři a uživatelé staveb, zástupci finanční sféry
• pracovníci realitních kanceláří
• pracovníci státní správy a samosprávy
• pedagogové a studenti stavebních oborů

Distribuce časopisu

• předplatitelé
• direct mail cílovým skupinám
• prodej ve stáncích novinové služby, prodejnách tisku
• prodej v knihkupectví technické literatury NTU (budova Národní technické knihovny v Praze)
• prodej na výstavách a veletrzích zaměřených na stavebnictví a bydlení
• prodej prostřednictvím webové stránky www.jagastore.sk
• elektronický prodej časopisu prostřednictvím webové stránky www.floowie.com