tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz

Casopisy_obalky_940px_RScz_201603

Základní údaje o časopise

Periodicita: 5× ročně
Rozsah: 56-64 stran
Náklad: 4 500 výtisků
Ročník: 17.
Cena: 89 Kč

Časopis Realizace staveb je praktickým rádcem pro zaměstnance realizačních stavebních společností a pro živnostníky působící ve stavební oblasti. Informuje o materiálech, výrobcích, konstrukcích a technologiích, jakož i o aktuální ekonomické situaci stavebnictví v České republice. V každém čísle najdete i podrobné odborné pracovní postupy.

Inzerce v časopise Realizace staveb » rychlý kontakt:

e-mail: obchod@jagamedia.cz

Profil čtenáře

Typickým čtenářem je středoškolsky nebo vysokoškolsky vzdělaný muž. Převážnou většinu čtenářů tvoří pracovníci realizačních a inženýrsko-projekčních společností a živnostníci působící ve stavební oblasti. Čtenáři jsou v produktivním věku 23 až 55 let a informace získané z časopisu využívají ve své profesi nebo k rozšíření svých odborných znalostí. Mnohé z nich zajímají nestranné informace o konkrétních výrobcích a především informace z praxe.

Jací jsou čtenáři časopisu Realizace staveb?

EP2016_RS_ctenar

Distribuce časopisu

• předplatitelé
• direct mail cílovým skupinám
• prodej ve stáncích novinové služby, prodejnách tisku
• prodej v knihkupectví technické literatury NTU (budova Národní technické knihovny v Praze)
• prodej na výstavách a veletrzích zaměřených na stavebnictví a bydlení
• prodej prostřednictvím webové stránky www.jagastore.sk
• elektronický prodej časopisu prostřednictvím webové stránky www.floowie.com