tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz

Základní údaje o časopise

Periodicita: 1× ročně
Rozsah: 140 stran
Náklad: 4 500 výtisků
Cena: 149 Kč

Co čtenáři najdou v časopise ASB ALMANACH?

•    makroekonomické údaje, analýza stavebního trhu a předpoklady jeho budoucího vývoje
•    aktuální informace z oblasti realit v České republice
•    rezidenční, administrativní, retailové a multifunkční, logistické, průmyslové, sportovní a projekty občanské vybavenosti

Cílová skupina:

pracovníci inženýrsko-projekčních a realizačních společností, developeři a lidé, kteří informace získané z časopisu ASB ALMANACH využívají ve své profesi

Inzerce v časopise ASB Almanach » rychlý kontakt:

e-mail: obchod@jagamedia.cz
tel.: + 420 267 219 346

Ediční plán vydavatelství JAGA MEDIA 2018/2019:

Stáhnout českou verzi: Ediční plán 2018/2019 (CZ)
Stáhnout anglickou verzi: Ediční plán 2018/2019 (ENG)

Kdo je náš čtenář?

• architekti a projektanti
• manažeři a pracovníci developerských společností
• manažeři společností z oblasti výroby stavebních materiálů a dílců
• manažeři stavebních firem
• investoři a uživatelé staveb, zástupci finanční sféry
• pracovníci realitních kanceláří
• pracovníci státní správy a samosprávy
• pedagogové a studenti stavebních oborů

Distribuce časopisu

• předplatitelé
• direct mail cílovým skupinám
• prodej ve stáncích novinové služby, prodejnách tisku
• prodej v knihkupectví technické literatury NTU (budova Národní technické knihovny v Praze)
• prodej na výstavách a veletrzích zaměřených na stavebnictví a bydlení
• prodej prostřednictvím webové stránky www.jagastore.sk
• elektronický prodej časopisu prostřednictvím webové stránky www.floowie.com