tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
Casopisy_obalky_940px_IS_201603
Základní údaje o časopise

Periodicita: 6× ročně
Rozsah: 56-112 stran
Náklad: 3 500 výtisků
Ročník: 69.
Cena: 69 Kč

Časopis Inžinierske stavby / Inženýrské stavby přináší odborné veřejnosti aktuální informace z oblasti dopravních, vodohospodářských, ekologických, liniových staveb a geotechniky. Titul je určen slovenským i českým odborníkům, kteří se zároveň podílejí na jeho tvorbě.

Inzerce v časopise Inžinierske stavby / Inženýrské stavby » rychlý kontakt:

e-mail: obchod@jagamedia.cz

Profil čtenáře

Typickým čtenářem je vysokoškolsky nebo středoškolsky vzdělaný muž, ale mezi čtenáři nechybějí ani vysokoškolsky vzdělané ženy. Převážnou většinu čtenářů tvoří pracovníci inženýrsko-projekčních a realizačních společností. Čtenáři časopisu Inžinierske stavby / Inženýrské stavby jsou v produktivním věku a informace získané z časopisu využívají ve své profesi. I díky dlouholeté tradici časopisu považují mnozí čtenáři jeho sledování za samozřejmost.

Jací jsou čtenáři časopisu Inžinierske stavby / Inženýrské stavby?

EP2016_IS_ctenar

Distribuce časopisu

• předplatitelé
• direct mail cílovým skupinám
• prodej v knihkupectví technické literatury NTU (budova Národní technické knihovny v Praze)
• prodej na výstavách a veletrzích zaměřených na stavebnictví a bydlení
• elektronický prodej časopisu prostřednictvím webové stránky www.floowie.com