tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
Objednat toto číslo | PŘEDPLATNÉ | Archiv vydání | E-verze časopisů

Zaslouží si vnitřní prostředí budov naši pozornost?

Kvalita vnitřního prostředí v budovách je velmi ošemetné a těžce uchopitelné téma. Je to pojem, nad kterým málokdo přemýšlí. Málokdo také skutečně ví, co do této kategorie zařadit. Je to vzduch? Vytápění? Osvětlení? Pokud toto téma uchopíme obšírně, jedná se vlastně o všechny faktory, které na nás v budovách působí. Prostředí, které nás v objektech obklopuje, bychom přitom neměli podceňovat.
Co si rozhodně zaslouží nejvíc pozornosti, to je kvalitní vzduch v objektech. Bez vzduchu nemůžeme žít. Průzkumy je přitom dokázáno, že ve špatně větraných místnostech mají jedinci problém se soustředit a jejich únava a roztržitost stoupají spolu s časem stráveným v takto nevětraných prostorech. Navíc stačí jeden nemocný člověk, aby se v extrémně nevětraných místnostech nakazila až polovina ostatních lidí. To samozřejmě není pokyn k panice, je to jen konstatování faktu.
Pokud odhlédneme jen od pouhého vzduchu a použijeme selský rozum, nevhodná péče o naše prostředí může vést i k nepříjemnějším záležitostem, než je zvýšená koncentrace oxidu uhličitého. Když dýcháme, vylučujeme i určitou vlhkost. To samé platí i pro všechny procesy v domácnosti, při kterých použijeme vodu – sprchování, praní a sušení prádla, vaření… Když nebudeme správně větrat a regulovat tak vzdušnou vlhkost, vlhkost se bude vsakovat do stropních konstrukcí a ohrozí případné zastavěné dřevěné prvky v domě. To ale neznamená, že by objekty bez dřevěných prvků byly v bezpečí. V chladnějších rozích či v místech tepelných mostů se vlhkost vysráží a v místě se objeví plíseň – a ta může vést minimálně k dýchacím obtížím.
Takto bychom mohli rozebrat řadu dalších aspektů, které tvoří „kvalitu vnitřního prostředí“. Pokaždé bychom se ale dobrali k tomu samému – měli bychom více přemýšlet nad prostředím, ve kterém se pohybujeme, a více se starat o jeho kvalitu. A já doufám, že Vám v tom toto číslo pomůže.
Příjemné čtení! Eliška Hřebenářová

 

 

Realizace
■ Dům na větrném kopci
■ Centrum Otevřená zahrada
■ Rozkvetlá střecha není jen potěchou oka, čistí vodu

Speciál: Kvalita vnitřního prostředí
■ Vliv obnovitelných zdrojů na kvalitu vnitřního prostředí budov
■ Odstraňování azbestu ne vždy probíhá podle zákona
■ Sledování CO2 a vnitřního klimatu budov
■ Kvalita vnitřního prostředí v budovách s nízkou spotřebou energie

Energie
■ Akumulační schopnost železobetonové stěny s aktivní tepelnou ochranou, č.I.

Zdravotnětechnická zařízení a instalace
■ Zásady navrhování odpadního splaškového potrubí

Elektroinstalace
■ Hodnocení denního osvětlení vnitřních prostorů světlovody

Vytápění
■ Přirozené vytápění historických objektů

Trvalá udržitelnost
■ Rodinný dům ve Vrcově
■ Vodní stopa

Firmy informují