tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
Objednat toto číslo | PŘEDPLATNÉ | Archiv vydání | E-verze časopisů

Objekty promlouvají

Ve 14. století se osvícený panovník Karel IV. rozhodl navrhnout město, které by bylo na svou dobu moderní, mělo ambice se rovnat se samotným Římem a reagovalo na potřeby lidí a své okolí. V tehdejším pojetí to znamenalo zejména uspokojit poptávku po bydlení – lidí ve městě přibývalo a se založením univerzity bylo třeba ubytovat nejen je, ale i učence a studenty, kteří do Prahy zamířili. Když ale mluvíme o době Karla IV., nesmíme zapomenout, že mluvíme o také době velmi nábožensky založené. Sám Karel IV. se dokonce zasloužil o stržení tzv. „pražských Benátek“ (ulice nevalné pověsti) a výstavbu „Jeruzaléma“, místa, kde padlé ženy mohly začít nový život. Tehdejší výstavba domů, kostelů a tržišť reagovala na lidi a jejich potřeby, na situaci ve městech, na společnost a na běžný život.
V současné době tomu není jinak. Tentokrát ovšem můžeme říct, že na své okolí a potřeby obyvatel nereaguje pouze město a jeho urbanistická koncepce, ale i samotné objekty. Jen v tomto čísle je několik krásných ukázek toho, jak se objekt může modifikací svých svislých nebo vodorovných konstrukcí stát dominantou prostředí, ale zároveň své okolí respektovat a stát se jeho přirozenou součástí.
Čtenář může namítnout, že to přeci splňují i historické, navýše památkově chráněné objekty. Ano. To je pravda. Ale historické budovy, ať už byly ve své době (a v době dnešní stále jsou) jakkoli krásné, nemají střechy porostlé zelení, na jejich fasádách se neodráží ruch okolních ulic a nekopírují organické tvary svého okolí. Neříkám zbourat všechny staré objekty – to ani náhodou, říkám více originálních nápadů a realizací!
Buďte kreativní.

Eliška Hřebenářová

 

 

Novinky

Realizace
■ Polyfunkční dům v Bratislavě

Vodorovné konstrukce
■ Polomontovaný keramický strop
■ Pružné nášlapné vrstvy podlah – jak předejít chybám
■ Celoplošné lepení masivní dřevěné podlahy

Svislé konstrukce
■ Omítka se vzhledem dřeva
■ Zdění obvodových zdí na pěnu
■ Oprava fasádní omítky s trhlinami většími než 0,5 mm
■ Schodiště z pórobetonu

Beton
■ Duny v poušti na východě Spojených arabských emirátů od Zahy Hadid
■ Jednostranné kotevní systémy znamenají rychlost i bezpečí

Trh
■ Akumulátorové vrtačky
■ Jádrové omítky

Rekonstrukce a úpravy
■ Výstavba podkroví se sádrovláknitou deskou
■ Možnosti obnovy balkonových konstrukcí
■ Lepení obkladu na obklad

Venkovní úpravy
■ Spárování dlažby z přírodního kamene