tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
RS_2015_03_v350Objednat toto číslo               PŘEDPLATNÉ               Archiv vydání               E-verze časopisů

Cesta z krize

Už přibližně půl roku posloucháme opatrné zvěsti ze stavebního byznysu o tom, že se situace začíná vracet do normálu. Někteří hráči z oboru dokonce lámou rekordy, čísla se šplhají do výšek, kde byly naposledy před sedmi lety. Nezbývá jen doufat, že to není bublina vyvolaná rekonstrukcí D1, která na sebe navázala spoustu dodavatelů a subdodavatelů.
Nicméně lepší čísla hlásí i firmy z oblasti zateplování, výrobci stavebních hmot vůbec, což svádí k více než mírnému optimismu. Ovšem rozhodně se vyplatí růst nepřepálit a investice pořádně zvážit, s ohledem na vytvoření potřebných rezerv – věc, kterou samozřejmě není potřeba zkušeným stavebním manažerům připomínat.
Sledování růstové křivky je tedy příjemný sport, nicméně neměli bychom při tom zapomínat ani na další průvodní jevy, které krize přinesla. Tato negativa jsou přinejmenším stejně závažná, jako byl krach některých hráčů na trhu. Prodlužování splatností faktur a vůbec špatná platební bilance, nedodržování základních principů fair play a naprosté pohrdání velkých hráčů těmi menšími, kteří jim při tom často doslova tahali trn z paty.
Naštěstí existují firmy, které si svůj závazek vůči zaměstnancům i subdodavatelům – často právě těm konkrétním lidem, kteří nakonec pokládají cihlu k cihle, tašku k tašce či betonují základy – uvědomují. O některých z nich píšeme i v tomto vydání časopisu Realizace staveb. Snad si jejich příkladu všimnou i ostatní a s růstem zisku stoupne i vzájemný respekt a úcta k právu či k sobě navzájem.
Snad.

Příjemné čtení

Matej Šišolák

 

 

Profil
■ Knauf Praha: Partnerství, angažovanost, lidskost a důvěryhodnost nejen pro velké hráče v oboru

Beton
■ Zásady správného ošetřování betonu
■ Ruční a strojní aplikace samonivelační stěrky

Střechy a střešní konstrukce
■ Provětrávání krovu kostela sv. Anny
■ Zateplení šikmé střechy bez výměny krytiny

■ Lehké požárně odolné střechy
■ Montáž úžlabí
■ Těsnící pásky kolem komína
■ Zateplení střešního pláště mezi krokve se záklopem
■ Zateplení šikmé střechy nad krokvemi
■ Komplexní řešení proti přehřívání podkroví

Fasády
■ Rekonstrukce bytového domu z 19. století
■ Vinařské centrum v Kremži

Výplně otvorů
■ Výměna plastových oken v devíti krocích

Konstrukce a prvky
■ Obnova nosné ocelové konstrukce halového objektu
■ Stavebnicové nerezové zábradlí
■ Uložení překladového trámu

Akademie
■ Bezpečná stavba krovů