tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
IS_2015_04_v350Objednat toto číslo               PŘEDPLATNÉ               Archiv vydání               E-verze časopisů

 

Aktuality

Profil spoločnosti
■ Do budúcnosti sa dívame s optimizmom

Analýza: Doprava v regiónoch
■ Rozvoj cestnej infraštruktúry v žilinskom regióne s pomocou fondov Európskej únie

Dopravné stavby
■ Majetkovoprávne usporiadanie líniových stavieb – pozemky, I. Časť
■ D1 Dubná Skala – Turany
■ Lávka přes Sázavu na komunikaci pro cyklisty v úseku Čížov – Zbořený Kostelec – Týnec nad Sázavou

Téma: Geotechnika a zakladanie stavieb
■ Sanace velkého sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa
■ Požadované vlastnosti geosyntetiky, II. časť
■ Výstavba železničného zárezu v komplikovaných inžinierskogeologických pomeroch
■ Geotechnické konštrukcie na navrhovanom rozšírení diaľnice D1 v úseku Bratislava – Senec
■ Vznik a sanácia svahovej poruchy v záreze v km 79,000 na trase rýchlostnej cesty R1 Beladice – Tekovské Nemce
■ Zabránenie povodňovým škodám uplatnením technológie gabionovej výstavby
■ Jak si vytvořit prostor při výstavbě silnic i pozemních staveb s pomocí geosyntetik?
■ Stanovenie zvislej únosnosti plošného základu na základe výsledkov presiometrickej skúšky
■ Trenčín, most na I-61
■ Zakladanie priemyselnej haly v zložitých hydrogeologických podmienkach
■ Návrh a realizácia geotechnických úloh 1. etapy výstavby Twin City Bratislava
■ Vplyv síranovej agresivity na betón

Špeciál: Stavebná technika, lešenie a debniace systémy v inžinierskom staviteľstve
■ Zvláštní bednění pro speciální monolitické projekty
■ Stavba zavěšeného mostu v Krakově metodou letmé betonáže

Špeciálne stavby
■ Integrovaný projekt rybej farmy a skleníkového hospodárstva