tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
Objednat toto číslo | PŘEDPLATNÉ | Archiv vydání | E-verze časopisů

Sedm set let od osudného hodu praporkem

Letos si může Brno, zejména pak Starobrněnský klášter, zaznamenat dvě významná výročí. To první je uplynutí sedmi set let od založení kláštera cisterciaček, to druhé je prohlášení objektu za kulturní památku s účinností od letošního července.
Gotický klášter, který se nachází na Mendlově náměstí ve čtvrti Staré Brno, byl založen roku 1323 českou a polskou královnou Eliškou Rejčkou, která je zde – pod dlaždicí s korunkou a písmenem E – i pochována, a k jeho lokaci se váže poměrně zajímavá, přestože možná nepříliš známá legenda, tzv. „praporková věštba“. Podle tohoto příběhu žila Eliška v pozdním věku (což tehdy bylo pouhých 35 let!) na hradě Špilberk, kde, podobně jako řada českých panovníků v pokročilém věku, přemýšlela, že by po sobě ráda zanechala připomínku svého pobytu v místě. A podobně jako celé řadě panovníků, i jí se zdálo nejlepší zanechat po sobě klášter a kostel. Problém ovšem nastal s umístěním budov. Na radu se rozhodla ponechat lokaci náhodě a nechala si pro tuto příležitost ušít tři praporky. Proč právě tři, to legenda nezmiňuje – původ můžeme hledat v numerologii, ale také v úplné náhodě. Nicméně s těmito třemi praporky Eliška vystoupala na vrchol Hladové věže ve Špilberku a praporky pustila.
První praporek dopadl hned pod hradem, ve Starém Brně, kde následně Eliška nechala zbudovat klášter, který věnovala cisterciáckému řádu. Druhý praporek byl nalezen v Komíně, kde Eliška nechala na vlastní útraty a náklady postavit kostel. Třetí praporek neměl tolik štěstí jako třetí oříšek Popelky – zkrátka se nikdy nenašel.
Klášter bohužel nemá dochovanou zakládací listinu, existují ovšem nezpochybnitelné doklady, že byl založen roku 1323, konkrétně 15. května. Prvním dokladem je uvedení řádových sester ke klášteru, tím druhým věnování majetků cisterciačkám v klášteře sídlícím. V současné době jsou původní středověké objekty vyhodnoceny jako soubor „Středověkých objektů soustředěných kolem rajského dvora, které tvoří spolu s konventním chrámem nejcennější část mimořádného komplexu starobrněnského kláštera“. Původní gotické budovy jsou dostavovány v barokním období. Chráněn je od 1. července celý areál kláštera – od nejstarších objektů, přes pozůstatky raně středověké rotundy, mariánský sloup, až po zahrady nebo i včelín Johanna Gregora Mendela.

Příjemné čtení!

Eliška Hřebenářová

 

 

Komentář
■ Máme se těšit na nový stavební zákon?

Téma: Stavební materiály
■ Montáž okna do prostoru fasádní izolace
■ Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví
■ Lepení obkladů a dlažeb v novém pojetí
■ Pokládka na původní keramický obklad
■ Jak na údržbu betonových povrchů
■ Lité potěry a podlahové vytápění
■ Sanace a hydroizolace bez použití asfaltových pásů
■ Cementové potěry na českém trhu

Seriál: Hrubá stavba v detailu
■ Tekutá hydroizolace
■ Vnitřní minerální stěrka a barva se schopností regulovat vlhkost
■ Tepelněizolační omítka na pórobetonové zdivo

Beton
■ Co to přesně znamená, když je při diagnostickém průzkumu konstrukce požadováno stanovení mrazuvzdornosti betonu, část I.
■ Nový areál školy Bayernkaserne Süd, Mnichov, Německo
■ Třicet let profesionálního bednění

Radíme živnostníkům
■ Co by měly OSVČ vědět, když chtějí být zaměstnavatelem?

Bezpečnost
■ Nedostatky kontaktních zateplovacích systémů včetně požárního hlediska
■ Bezpečné dočasné stavební konstrukce a přístupové komunikace

Rating Nadace ABF
■ Rozhovor: Stavebnictví si vede dobře, události posledních let se teprve projeví
■ RABF 2023: Bodové pořadí stavebních dodavatelů
■ RABF 2023: Bodové pořadí výrobců a dodavatelů technologií a služeb