tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
RS_2014_02_350pxObjednat toto číslo             PŘEDPLATNÉ             Archiv vydání             E-verze časopisů

V loňském roce bylo podle ČSÚ postaveno zhruba 12 490 rodinných domů, jen malá část z nich byla pasivních. Podle Centra pasivního domu přispěl program Zelená úsporám ve své první fázi k výstavbě necelých 700 pasivních domů. Jak ale dodává předseda Sdružení EPS Pavel Zemene: „Jedná se spíše o odborný odhad. Přesné počty domů postavené v pasivním standardu zatím nikdo neeviduje.“ Otázkou je, zda by přesná evidence věci pomohla, nebo spíše uškodila. Jelikož certifikovaných pasivních domů je spíše méně než více, přesné statistiky by bylo možno interpretovat dvojím způsobem. Poprvé z toho vyjdou pasivní domy jakožto utopie, v níž se jen utopí miliony dotačního programu, jiný pohled naopak zdůrazní špatně nastavený dotační program, který většímu rozšíření takových staveb spíše překáží.
Podle tiskové zprávy vydané Sružením EPS je pro zájemce od 1. dubna nachystáno 1,9 miliardy korun, které ministerstvo životního prostředí připravilo pro tzv. druhou výzvu. Ta skončí vyčerpáním připravených dotací, nejpozději však na konci letošního října. O dotace je možné požádat ve třech oblastech – snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a „efektivní využití zdrojů energie“. Třetí oblast zahrnuje především výměnu kotlů, instalaci tepelných čerpadel či solárních systémů pro ohřev vody.  Zájemci o novostavbu v pasivním standardu stejně jako majitelé stávajících domů, kteří chtějí požádat o dotaci na snížení energetické náročnosti svého domu, musí dobře zvážit nejen celkové náklady na projekt, ale například i vlastnosti izolačního materiálu.
Pokusme se být optimističtí a berme druhou vlnu dotací jakožto příležitost pro růst stavebnictví jako takového. Výrobci izolačních materiálů, kterým věnujeme podstatnou část tohoto čísla Realizací staveb, by mohli na svá křídla nabrat i další kolegy z branže a rozproudit ztuhlou krev v žilách českého stavebnictví.
Co na tom, že je Zelená.

Příjemné čtení

Matej Šišolák

 

 

 

Aktuality

Stavební trh
■ Nový akustický systém

Profil
■ EUROfasády: Ve zdravém domě zdravý duch

Omítky a fasády
■ Přehled trhu fasádních omítek
■ Cihlové obkladové pásky
■ Provádění fasádního omítkového systému
■ Omítáte beton nebo pórobeton?
■ Omítání dřevocementových desek

Otvorové výplně
■ Instalace stavebního pouzdra do zdiva
■ Alarmující stav montáží vstupních a balkonových dveří

■ Montáž oken konečně s vlastní prováděcí normou
■ Úprava ostění po osazení nové parapetní desky

Tepelné izolace
■ Foukaná izolace
■ Realizace zateplovacího systému z kamenné vlny
■ Zateplovací systémy s omítkovou vrstvou
■ Zateplení fasády lícovým zdivem s odvětrávanou mezerou
■ Využití pěnového polystyrenu v českém stavebnictví

Konstrukce a prvky
■ Těsnění pod kontralatěmi: doporučení, nebo nutnost
■ Napojení nosné stěny na obvodové zdivo
■ Terasa s použitím dřevoplastu

Akademie
■ Bezpečná práce s míchačkou