tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
Inžinierske stavby / Inženýrské stavby
Objednat toto číslo               PŘEDPLATNÉ               Archiv vydání               E-verze časopisů
Aktuality

Rozhovor
■ Inšpirujeme k náročnosti
■ Voda nás zaväzuje k ochrane

Analýza: Vodohospodárske a ekologické stavby
■ Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově – Etapa 0001 – Nová vodní linka
■ Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV v Bytči
■ Úpravna vody Plav

Téma: Údržba cestnej siete
■ Opravy komunikácií technológiou recyklácie za studena na mieste
■ Ochrana proti padaniu skál systémovými riešeniami na vybraných dopravných stavbách v ČR

Dopravné stavby
■ Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
■ Tunel Žilina – skúsenosti s razením tunela v náročných geologických podmienkach
■ Osvetlenie tunelov na novom úseku diaľnice D3
■ Modernizace železniční trati Rokycany – Plzeň
■ Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice z technologického pohľadu

Špeciál: Mostné staviteľstvo
■ Diaľničný úsek D3 Svrčinovec – Skalité
■ Mostný objekt 237-10 na diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité
■ Mostné objekty SO 237-20, 237-30 a 237-40 na stavbe D3 Svrčinovec – Skalité
■ Mostný objekt 242-00 Vŕšok na diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité
■ Spřažené mosty Vŕšok a Čadečka na dálnici D3
■ Letmo betonované mosty Valy a Rieka na dálnici D3
■ Realizácia mosta 205-00 na diaľnici D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
■ Spřažený most na obchvatu Třince
■ Vývoj nových mostných prefabrikovaných nosníkov
■ Analýza mostného objektu 204-00 na novom úseku diaľnice D1
■ Návrh spodnej stavby mostných objektov so zohľadnením zmien hladiny podpovrchových vôd