tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
IS_2014_06_v350

Objednat toto číslo               PŘEDPLATNÉ               Archiv vydání               E-verze časopisů

Aktuality

Analýza: Vodohospodárske a ekologické stavby
■ Príprava Vodného diela Kolárovo na Váhu ako podmienka splavnenia tohto toku
■ Využití netradičních technologií betonáže na stavbě Vodní dílo Mšeno
■ Dve najväčšie slovenské ČOV prechádzajú rozsiahlou modernizáciou
■ Sanácia plavebných komôr na VD Gabčíkovo

Dopravné stavby
■ Technický rozvoj v cestnom staviteľstve
■ Navrhovaný stavebný zákon a príprava dopravnej infraštruktúry
■ Rýchlostná cesta R1 Sielnica – úprava mimoúrovňovej križovatky

Špeciál: Mostné staviteľstvo
■ Zvedání mostů s konstrukcemi PERI
■ Nový železniční most přes Váh – předpínání nosné konstrukce
■ Mostní stavby na II. úseku stavby dálnice D1 Jánovce – Jablonov
■ Moderní mostní technologie na dálnici D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek
■ Výstavba mostních objektů a zárubních zdí na stavbě II. úseku dálnice D1, Jánovce – Jablonov
■ Mostné objekty stavby I/68 Prešov odb. Škultétyho – ZVL
■ Efektívne použitie bezúdržbových konštrukcií pri mostných objektoch
■ Samošplhacie debnenie nasadené pri výstavbe mostných pilierov na diaľniciach D1 a D3
■ Nátěrové systémy pro ocelové mostní konstrukce – vývoj legislativy a techniky
■ Progresívne technológie výstavby mostov vo svete

Téma: Údržba cestnej siete
■ Údržba asfaltových vozovek

Technológie a materiály
■ Použitie systému zabudovania plastových gúľ do betónových dosiek