tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
Inžinierske stavby / Inženýrské stavby
Objednat toto číslo | PŘEDPLATNÉ | Archiv vydání | E-verze časopisů
Aktuálne
■ Súčasný stav problematiky BIM v oblasti inžinierskych stavieb
■ Priorizácia projektov cestnej infraštruktúry

Analýza: Vodohospodárske a ekologické stavby
■ ŽST Čierna nad Tisou – rekonštrukcia vodovodov a kanalizácie
■ Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu, I. etapa – stavba v súlade s prírodou
■ Považany – kanalizácia
■ Kanalizačné potrubia z tvárnej liatiny

Dopravné stavby
■ Bratislavská dopravná revolúcia alebo komplexné riešenie dopravy v Bratislave
■ Tunel Žilina preveril profesionalitu aj technické zázemie realizátora
■ Diaľnica D1 Prešov, západ – Prešov, juh

Špeciál: Mostné staviteľstvo
■ Most 206-00 v km 103,0 D1 cez rieku Torysa, nad železničnou traťou a cestou I/68 na D1 Prešov, západ – Prešov, juh
■ Nový most Monoštor cez Dunaj v Komárne
■ Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, odľahčenie kysuckého tranzitného koridoru
■ Most cez rieku Malšu na úseku diaľnice D3 Hodějovice – Třebonín
■ Projekt Vysomarch – nový cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom
■ Výzvy a Doka-debniace riešenia pri výstavbe mosta SO 201-00 na vetve A1 križovatky Prievoz
■ Most Harbour Bridge v Texase s projektovanou životnosťou 170 rokov
■ Mostné predpäté tyčové prefabrikáty – realizovaná novostavba a rekonštrukcie mostov