tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
IS_2016_04_v350Inžinierske stavby / Inženýrské stavby
Objednat toto číslo               PŘEDPLATNÉ               Archiv vydání               E-verze časopisů
Aktuality

Rozhovor
■ Róbert Auxt: Verím, že sa podarí zabezpečiť náš stavebný trh v udržateľnej kondícii

Analýza: Doprava v regiónoch
■ Zlepšujeme dostupnosť slovenských regiónov
■ Zavesený most ponad Dunaj pri Komárne
■ Juhozápadný obchvat Bardejova
■ Cesta I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat

Dopravné stavby
■ Ešte raz o Starom moste cez Dunaj v Bratislave, ale nielen o ňom

Technologické vybavenie dopravných stavieb
■ Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia na Slovensku

Téma: Geotechnika a zakladanie stavieb
■ Geosyntetika v roku 2016
■ Sanácia územia postihnutého geodynamickými javmi na D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec
■ Monitoring sily v zemných kotvách pomocou dynamometrov DYNAMAG
■ Rekonstrukce silnice I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina
■ Použití geosyntetik pro zlepšování únosnosti podloží a konstrukčních vrstev silničních a inženýrských staveb
■ Geotechnické objekty na modernizovanom úseku železničnej trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy
■ Navrhování a výstavba konstrukčních systémů opěrných zdí a strmých svahů
■ Vybrané geotechnické konštrukcie na D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
■ Aplikácia prieskumných metód a skúšok in-situ pri dopravných stavbách
■ Polyfunkčný súbor New Stein

Vodohospodárske stavby
■ Softvérová podpora plánovania a riadenia výroby elektrickej energie vo vodných elektrárňach

Technológie a materiály
■ Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave
■ Nákupné centrum Bory Mall
■ Administratívna budova ROSUM v Bratislave

Špeciál: Stavebná technika, lešenie a debniace systémy
■ Most přes Ohio, Louisville, USA
■ Vysoké technologie pro stavbu přemostění vodní nádrže Hričov

IS_2016_04_s940

IS_2016_04_dvojstrana_01

IS_2016_04_dvojstrana_02

IS_2016_04_dvojstrana_03

IS_2016_04_dvojstrana_04

IS_2016_04_dvojstrana_05

IS_2016_04_dvojstrana_06