tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
IS_2015_03_v350Objednat toto číslo               PŘEDPLATNÉ               Archiv vydání               E-verze časopisů

 

Aktuality

Rozhovor
■ Betón – materiál 21. storočia

Dopravné stavby
■ Tunel Ovčiarsko
■ D2 Bratislava – protihluková stena Lamač
■ Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)
■ Gotthardský bázový tunel

Geotechnika a zakladanie stavieb
■ Ekonomické, ekologické a snadno použitelné řešení pro ošetření zeminy
■ Požadované vlastnosti geosyntetiky, I. časť

Vodohospodárske a ekologické stavby
■ Úprava Drienického potoka – Drienica – protipovodňová ochrana

Téma: Vozovky – konštrukcie a materiály
■ Inovatívny prístup k navrhovaniu asfaltových vozoviek rešpektujúci priority TUR
■ Rekonštrukcia betónovej cesty medzi Sencom a Galantou
■ Rekonštrukcia historických cementobetónových vozoviek na Slovensku
■ Cementy novej generácie
■ Mreže zo skleného vlákna GlasGrid® – cesta k predĺženiu životnosti asfaltových plôch
■ Implementácia objektivizovaných výsledkov výskumu globálneho otepľovania na Slovensku do navrhovania vozoviek
■ Vystuženie asfaltových vrstiev vozoviek
■ Uplatnenie nízkoteplotných zmesí na Slovensku