tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
IS_2015_01_v350

Objednat toto číslo               PŘEDPLATNÉ               Archiv vydání               E-verze časopisů

Aktuality

Analýza: Bezpečnosť pri prevádzke dopravných stavieb
■ Efektivita nočních prací

Téma: Železničná doprava
■ Rýchlejšie a modernejšie železnice vďaka podpore EÚ
■ Koordinačná úloha Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v oblasti železničnej osobnej prepravy
■ Integrovaná doprava v Košickom samosprávnom kraji
■ Potrebujeme novú, ambicióznu a nemennú stratégiu rozvoja železničnej dopravy
■ Zmena trakčnej sústavy v uzle Žilina
■ Štandardizácia koľajového zvršku električkových dráh v nadväznosti na ochranu a podporu verejného zdravia
■ Bratislavský železničný tunel
■ Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou
■ Oporné konštrukcie GEOMUR-TW1 na modernizovanej železničnej trati Beluša – Púchov
■ ŽST Vrútky – Varín, koľ. č. 1 a 2 KRŽZ km 317,457 – 328,730
■ Rekonštrukcie regionálnych tratí ŽSR
■ Vybrané objekty stavby Optimalizácia trate Beroun – Králův Dvůr

Geotechnika a zakladanie stavieb
■ TKP 31, o krok bližšie ku kvalite
■ Životnosť gabionových stavieb zo zváraných sietí, I. časť

Dopravné stavby
■ Orlovský most v Považskej Bystrici, 1. časť – do roku 1945
■ R2 Žiar nad Hronom – obchvat
■ Cestné staviteľstvo a jeho technický rozvoj

Špeciál: Technologické vybavenie dopravných stavieb
■ Posudzovanie zhody a skúšanie LED svietidiel