tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz

Objednat toto číslo | PŘEDPLATNÉ | Archiv vydání | E-verze časopisů

Ta čísla se na nás valí ze všech stran. Města zabírají pouhá dvě procenta zemského povrchu, mají však na svědomí takřka tři čtvrtiny globálních emisí skleníkových plynů a spotřebovávají drtivou většinu veškeré energie a dalších zdrojů. Pokud to tedy s bojem proti změně klimatu myslíme vážně, musí dojít k podstatné změně toho, jak města známe. Z měst se ale nestanou futuristické megapole odstřižené od dnešní reality, jak předpovídají mnohé líbivé obrázky – minimálně v životě nikoho, kdo čte tyto řádky. Nejde o revoluci, ale evoluci. Dramatickou přeměnu domovů poloviny světové populace si ani nemůžeme dovolit.
Velké změny se v tomto směru odehrávají už dnes. A dost možná i ve vašem městě, jen si toho ani nemusíte všimnout. Adaptace měst na bezuhlíkovou éru, která jediná může zmírnit černé scénáře oteplování zeměkoule, totiž do značné míry probíhá skrytě. Naučili jsme se vnímat přípravu na změnu klimatu pomocí výsadby stromů a vodních prvků v ulicích – to vše jsou samozřejmě fajn věci, bez kterých by se život ve městech během letních veder stal brzy nesnesitelný. Je to ale jen vrchol ledovce. Aby města opravdu mohla pomýšlet na snižování své uhlíkové stopy, musí se zaměřit na nový model nakládání s energiemi a infrastrukturou obecně. A k tomu modernizovat svůj realitní fond, což může probíhat také poměrně nenápadně. Česko by v tom nicméně mělo přidat, jak se dozvíte na následujících stranách z per (nebo spíše klávesnic) odborníků a odbornic. Jinak hrozí, že dál budeme „nemocným mužem Evropy“, jak nedávno hlásaly německé titulky v souvislosti s tuzemskou ekonomikou.
A právě o ekonomiku jde v zelených opatřeních především. Týká se to stavebnictví, realit i architektury jako celku. Je potřeba doporučené strategie a nástroje brát nikoli jako přítěž a obstrukce, ale jako ten největší potenciál, jaký se nám dnes naskýtá. V Evropě vidíme, že mnozí hráči a hráčky už z toho dokáží patřičně těžit. Příjemná města k životu dnes více než kdy jindy znamenají úspěšná města do budoucna. Ve zběsilém boji proti nepříteli uhlíku totiž v konečném důsledku nelze přehlížet to, že města jsou tady primárně pro své obyvatele.
Vážené čtenářky a čtenáři, držíte v rukou poslední letošní číslo našeho časopisu. Nezbývá tak než popřát co nejúspěšnější a nejradostnější nadcházející rok 2024.

Nadějeplné čtení vám přeje

Matěj Beránek

 

KOMENTÁŘ
■ Bezohledná krása

ZELENÁ RUBRIKA
■ Fotovoltaický boom

BYZNYS & REALITY
■ Development na prahu nové éry
■ Projekty a investice

FOKUS
■ Betonem za klima
■ Města (nejen) proti uhlíku
■ Rozhovor: Michal Kuzmič
■ Anketa
■ Rozhovor: Mathew Wiggett

STAVEBNÍ PRAXE
■ Novinky

ARCHITEKTURA
■ Dostavba Letiště Praha
■ Reportáž: Komunitní centrum Máslovice
■ Rekonstrukce Nového probošství
■ Moravské náměstí v Brně
■ Nightingale Village
■ Městský dům v Linci

DESIGN & ART
■ Profil designérky Marie Radke
■ Touché: Lukáš Novák
■ Rozhovor: Plastic Guys

ASB DIGEST
■ Výsledky České ceny za architekturu 2023
■ Knihy
■ Architektonické soutěže
■ Archikřížovka