tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
Objednat toto číslo | PŘEDPLATNÉ | Archiv vydání | E-verze časopisů

Sluneční

Dodnes, kdykoli si vzpomenu na události neblahé paměti z let nedávno minulých, kdy došlo ke zneužití státní podpory obnovitelných energetických zdrojů – konkrétně fotovoltaických elektráren – tak ve mně vzkypí žluč. S následky pokřivených podmínek, jichž dokázala využít část podnikatelů napojených na politiky, se tento obor vyrovnává dodnes.
Nicméně, pokrok nezastavíš. V tomto případě nutno dodat – „naštěstí“. Využití slunečního záření pro výrobu elektřiny získává ve světě pořád nové a nové příležitosti. Takovým důkazem je třeba plovoucí fotovoltaická elektrárna, o níž píšeme na str. 25. Ve Spojeném království došlo k historickému okamžiku pro obnovitelné zdroje energie, když byla do provozu uvedena 10MW fotovoltaická elektrárna, které bude provozována bez jakékoliv státní podpory. V České republice se, navzdory známým zkušenostem, fotovoltaika opět probouzí. Oživení je vidět nejen mezi odborníky (vznik startupů zabývajících se vývojem bateriových úložišť a jejich podpora od renomovaných výrobců, jakým je například Fenix), ale i mezi uživateli obecně. Podle informací Českého deníku dnes využívá solární energii osm procent českých domácností. Jen loni bylo v dotačním programu Nová zelená úsporám úspěšně vyřízeno více než 500 žádostí o dotaci na technologie pro využití solární energie v domácnosti. Letos je očekáván dvojnásobek.
Důležité je neztratit kontinuitu. A konečně najít harmonii mezi producenty energie ze slunce a jejími spotřebiteli. Jedině to je cesta k funkčnímu využívání obnovitelných zdrojů bez dramatických zásahů státní moci.
Příjemné čtení

Matej Šišolák

 

 

Aktuality

Profil
■ Ideal Standard: Vnímáme pozitivně každou konkurenci, která se chová dle pravidel

Speciál: Energie
■ 10 let fenoménu Koberovy
■ Projekt energeticky soběstačné školy v Kněžmostě
■ Energetika ohřevu vody
■ Možnosti spolupráce fotovoltaiky a systémů tepelného hospodaření budov
■ Zkušební projekt největší plovoucí fotovoltaické elektrárny
■ Výzkumné projekty Fenix ve spolupráci s UCEEB

Větrání, klimatizace, chlazení
■ Akustické chladicí stropy

Vnitřní prostředí
■ Koncentrace CO2 v panelových domech po revitalizaci

Vytápění
■ Vybrané vlastnosti prémiových článkových otopných těles
■ Srovnání sálavých topných systémů v budově s lehkým obvodovým pláštěm
■ Zlepšení tepelnětechnických vlastností budov Základní a mateřské školy Broumy

Zdravotnětechnická zařízení a instalace
■ Sanita v rámci antivandalového programu
■ Nastavitelná výška montážních souprav

Měření a regulace
■ Analýza spalin
■ Proč je důležitá detekce plynuSF6 v rozvodných zařízeních

Facility Management
■ Proč se Facility Management neobejde bez externích konzultantů?

Firmy informují