tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
TZBcz_2016_04_v350Objednat toto číslo               PŘEDPLATNÉ               Archiv vydání               E-verze časopisů

O energiích

Jakým způsobem se vyrovnáme se změnou pravidel v oblasti využívání energií? Mění se a liberalizuje trh, staré poučky přestávají platit. Tradiční energetické zdroje docházejí (jejich pozvolný odchod ze scény s sebou bohužel nese i značné vedlejší ekonomické efekty, viz situace kolem OKD) a nové využívat moc neumíme. Respektive umíme, ale nebyli bychom obyvateli České kotliny, kdybychom si jejich nástup nezkomplikovali…
Obecně je přitom trend spotřebu snižovat. Což je jistě chvályhodné, ale bohužel na tuto situaci nedokáže naše společnost reagovat. Velké zisky, na něž si producenti energií zvykli v nedávné minulosti, klesají. Do jaké míry se má angažovat stát? Když navíc vše nasvědčuje tomu, že nás čeká ještě větší decentralizace a liberalizace. Opravdu směřujeme k ostrovním systémům, nebo dokážou producenti a distributoři energií či tepla najít společnou řeč se státní správou a nabídnout každému z nás řešení, které je jak ekologické, tak i ekonomické?
V posledním letošním čísle magazínu TZB Haustechnik jsme se pokusili najít na tyto trendy odpovědi. Asi nejlépe toto dilema vystihl Jakub Maščuch z pražského UCEEB (viz str. 16). Navíc on sám, s kolektivem spolupracovníků ze stejného pracoviště, vznáší nejen výše načrtnuté otázky, ale nabízí i konkrétní odpověď. Zatím tedy pouze ve funkčním experimentu, nicméně dosavadní výsledky ukazují, že tato, jedna z možných cest budoucího vývoje výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů pro běžnou spotřebu, není vůbec marná.
Nicméně v případě energií nebude stačit najít soulad mezi výzkumným pracovištěm a potenciálním investorem. Role státu, jakožto tvůrce i hlídače pravidel, je v tomto případě nezpochybnitelná. Otázkou zůstává, zda se v zemi, kde šéfové „energetické policie“ hrozí poměrně velký trest za činnost související s výkonem její funkce, nějakého srozumitelného a korektního rozhodnutí vůbec dočkáme.
Tak příjemné čtení

Matej Šišolák

 

 

Aktuality

Profil
■ Viessmann: Důležité je každodenní využívání nejmodernějších technologií
■ Osma: Kvalita a slušnost

Realizace
■ Efektivní odvodnění nového areálu v Ostravě

Speciál: Energie
■ Mikroelektrárna WAVE – automatický kotel s výrobou elektřiny

■ Biomasa jako zdroj pro výrobu elektrické energie a tepla v bytových domech
■ Možnost akumulace energie ve formě tepla a chladu do akumulačních panelů
■ Energeticko-ekonomické vyhodnocení systému aktivní tepelné ochrany na železobetonové stěně bytového domu
■ Možnosti využívání obnovitelných energií v soustavách Centralizovaného zásobování teplem
■ Inovativní řešení absorpčních vrstev termických kolektorů
■ Interiérové tepelně aktivní panely s integrovanou aktivní plochou
■ Projektování centrálního větrání bytových domů v souladu s požadavky Specialisty požární ochrany

Větrání, klimatizace, chlazení
■ Výběrový software pro navrhování ventilátoru
■ Provozní větrání podzemní autobusové stanice

Vnitřní prostředí
■ Experimentální měření CO2 a intenzity výměny vzduchu v bytovém domě:

Firmy informují

TZBcz_2016_04_s940

TZBcz_2016_04_dvojstrana_01

TZBcz_2016_04_dvojstrana_02

TZBcz_2016_04_dvojstrana_03

TZBcz_2016_04_dvojstrana_04

TZBcz_2016_04_dvojstrana_05