tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
TZBcz_2016_03_v350Objednat toto číslo               PŘEDPLATNÉ               Archiv vydání               E-verze časopisů

Tak jak je to doopravdy s tím tepelným čerpadlem?

Odpověď na otázku, zda se vyplatí, či nikoli, se hledá snad od té doby, kdy bylo první tepelné čerpadlo uvedeno do reálného provozu. A nepomáhá ani exaktní věda – matematika, jelikož tolik proměnných, které vstupují do jinak přehledných výpočtů, je příliš mnoho. I v tomto vydání časopisu TZB Haustechnik, jehož hlavním tématem je vytápění, se o to opět pokouší několik odborníků, jejichž reputace je dostatečná a výpočetní metody ověřené. Výsledek je – jelikož se pokaždé jedná o jinou případovou studii – nejednoznačný.
Dokonce by se mohlo stát, že analýzy fungují podle klasického vtipu o účetním, který se při zadání matematického úkolu u zkoušek zeptá komise: „A kolik chcete, aby to vyšlo?“ Tedy pokud chceme dokázat, že se čerpadlo nevyplatí, povede se to. Pokud chceme dosáhnout opaku, povede se to rovněž… Jak ale tuto zkušenost předat zákazníkovi, který nemá odborné vzdělání a očekává od projektanta vytápění jednoznačnou odpověď? Laikovi nezbývá nic jiného, než – jako téměř u všech sofistikovaných technologií – řídit se spíše intuicí. Opřít ji o projekt, zohledňující konkrétní požadavky stavby, dostupnost případných dalších energetických zdrojů i uvažovaný způsob užívání budovy (právě tento fakt se mnohdy zanedbává, protože jej nelze exaktně definovat a zahrnout do případných výpočtů). Právě POCIT – veskrze neprofesionální a subjektivní kritérium – mnohdy hraje v procesu rozhodování hlavní roli. Je mi jasné, že v odborném časopise může takový názor působit poněkud kontroverzně, zkušenosti s domácí stavební realitou mě ale k jeho formulování spíše pobízejí, nehledě na jeho charakter.
Budeme rádi, pokud se do diskuse zapojíte i vy. Napište nám o svých zkušenostech s různými způsoby vytápění a obohaťte společný diskurs o další, vysoce cenná data. Rádi je zprostředkujeme dalším čtenářům.
Příjemné čtení

Matej Šišolák

 

 

Realizace
■ Nová sanitární zařízení pro fotbalový stadion
■ Elektrárna v Kozomíně
■ Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT

Speciál: Vytápění
■ Budoucnost elektrického vytápění
■ Problematika centrálního zásobování teplem v Maďarsku
■ Rekonstrukce vytápění bytového domu pomocí kaskádového systému s tepelným čerpadlem

■ Optimalizace výroby a distribuce tepla ve vytápěcích systémech bytových domů
■ Experimentální objasnění způsobu šíření a akumulace tepla železobeton. fragmentem s ATO
■ Využití plynové kogenerační jednotky k pohonu tepelného čerpadla
■ Otopné těleso s řízeným zatékáním

Větrání, klimatizace, chlazení
■ FREE-COOLING – systém úsporného chlazení za pomoci nízké teploty venkovního vzduchu
■ Jaký zvuk se očekává od ventilátoru?

Energie
■ První poznatky z výstavby plně elektrifikované administrativní budovy Fenix Trading v Jeseníku
■ Český ostrovní dům
■ Je aktivní tepelná ochrana jako stěnový energetický systém vhodnou alternativou?

Měření a regulace
■ První analyzátor spalin s dálkovým ovládáním

Firmy informují

TZBcz_2016_03_s940

TZBcz_2016_03_dvojstrana_01

TZBcz_2016_03_dvojstrana_02

TZBcz_2016_03_dvojstrana_03

TZBcz_2016_03_dvojstrana_04