tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
TZBcz_2014_03_350pxObjednat toto číslo               PŘEDPLATNÉ               Archiv vydání               E-verze časopisů

Obnovitelným zdrojům se v našem titulu věnujeme poměrně často, přesto jsme na ně znova zaostřili svůj pohled. Navzdory zprofanování termínu, díky němuž se při jeho zaslechnutí běžnému spotřebiteli otevírá nůž v kapse, si myslím, že jim opravdu patří budoucnost. Nemusíte být zrovna ekologicky pozitivní, stačí pročíst zprávy o nenápadně se ztrácejícím „čůrku“ zemního plynu, tekoucího do sousedních států ze Země bez hranic. (Bohužel, jak ukázaly nedávné události, nejedná se o hranice (ne)možného, ale hranice přísně geografické…)
Absolutní energetická soběstačnost je sice pro naši zemi pořád utopická, přesto, jelikož doba uhelná má, zdá se, to nejlepší již za sebou, je důležité se jí postupnými kroky přibližovat. Nejsme a nebudeme fosilní mocností, proto bychom neměli nechat „zkamenět“ ani našií legislativu. Podmínky pro lepší využití obnovitelných zdrojů lze nastavit lépe, a to bez nepovedeného zvýhodnění, jak se to „povedlo“ blahé paměti u fotovoltaických elektráren. A i když ve mně vzkypí žluč pokaždé, když na své faktuře za elektřinu vidím stoupající poplatek za OZE, měli bychom být upřímní. Pokud nám vadí podpora FV elektráren, – co jiného než subvence je státní pomoc krachujícím dolům?
Hledání útěchy v energii z jádra rovněž není samospasitelné. Proto se přimlouváme za energetický mix, který bude funkční, ekonomicky udržitelný a hlavně povede k větší nezávislosti – na rozmarech mocných (je jedno, zda na prameni sedí žába v uniformě s rudými výložkami nebo v džalabíji), nebo těch ještě mocnějších (– myšleno počasí a příroda jako taková).
Nemusíme být nutně specialisté v oboru, abychom neviděli, jaké možnosti „jak z toho ven“ skýtají současné technologie. I proto se v tomto čísle věnujeme, (pro mnohé již možná triviálním) věcem, jako jsou tepelná čerpadla. Jejich rozvoj je cestou hodnou následování –– taky začínaly jako dotované projekty pro vyvolené, aby se dnes staly mnohdy preferovanou alternativou pro vytápění „obyčejných“ domů. Jednoduše –– zaúřadovala neviditelná ruka trhu a karta se obrátila ve prospěch obnovitelných a dostupných zdrojů. Jen se nenechat tou rukou trhu „strhnout“.

Příjemné čtení

Matej Šišolák

 

 

Aktuality

Profil
■ ENBRA: komplexní služby pro komfortní vytápění

Speciál: Využití obnovitelných zdrojů energie
■ Rozvoj fotovoltaiky pro budovy dusí nejistota a retroaktivní kroky
■ Podmínky požární bezpečnosti pro umisťování a navrhování fotovoltaických systémů
■ Nízkoteplotní vytápění na bázi obnovitelných zdrojů
■ Ukázka energetické efektivnosti a využívání OZE na příkladu veřejných budov
■ REHAU: Sanace obchodního střediska
■ Plynové tepelné čerpadlo
■ Úsporné vytápění a ohřev vody hybridním tepelným čerpadlem
■ Stěnové topení pro střední školu v Ehrenfriedersdorfu

Větrání, klimatizace, chlazení
■ Projekt optimalizace chodu centrální VZT
■ Zdravý vzduch, úspora nákladů, odstranění plísní

Měření a regulace
■ 4Pa měření

Zdravotnětechnické instalace
■ Pruběh spotřeby teplé vody v bytových domech

Facility management
■ Jak šetřit teplem?

Firmy informují