tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
Objednat toto číslo | PŘEDPLATNÉ | Archiv vydání | E-verze časopisů

O královny anglické ke královně mravenčí

Patrně největší zprávou posledních dnů je úmrtí královny Alžběty II., je to zpráva, která nejednoho z nás překvapila a kterou mnoho z nás nečekalo, že ve svém životě uslyší, přestože byl královnin věk úctyhodný. Ohlédněme se za jejím životem trochu jinak. Zeleně. Možná se všichni budeme moci trochu inspirovat.
Přestože se k nám dostane celá řada zpráv o královské rodině, většinou se jedná o žhavé drby, pomluvy nebo faux pas, které samozřejmě přitahují pozornost a zvyšují čtenost bulvárních magazínů. Což je ovšem něco, co samozřejmě nezajímá čtenáře časopisů, jako je TZB. Víte ovšem, že se královská rodina angažuje v ochraně životního prostředí, a to nejen slovně, ale že sama podle ideologie, kterou hlásá, žije? Královna dle dostupných údajů vlastnila šest oficiálních rezidencí a podle zprávy z roku 2021 bylo 100 % energie spotřebované domácnostmi a 89 % celkové spotřebované energie čerpáno z obnovitelných zdrojů, konkrétně např. z kotlů na biomasu, tepelných čerpadel a solárních panelů. V královských zahradách je rovněž za účelem „zelenějšího prostředí“ vysazována řada stromů, sama královna zasadila duby za každé ze svých dětí. Královská rodina se rovněž angažuje v udržitelných projektech, aby vyrovnala vlastní emise uhlíku na nulu. Tyto emise pochází majoritně z letecké dopravy. Celá rodina přitom dle loňské zprávy měla kombinovanou uhlíkovou stopu 3 810 tun ročně, sama královna pouhých 7,7 tuny (její nástupce Charles III. s manželkou oproti tomu vykázali 432,3 tuny). Průměrný Brit má přitom stopu 10 tun. Vyrovnat téměř 4 tisíce tun, to už chce pořádný zápal – nebo tučný finanční příspěvek.
Další zajímavostí může být postoj královny k plastům. V roce 2018, tedy tři roky poté, co se objem výroby plastů přiblížil 400 milionům tun, královna zakázala na všech svých panstvích plastová brčka a lahve, stejně tak kavárny pod královskou značkou mohou podávat nápoje a jídlo pouze v kompostovatelných nebo biodegradabilních obalech. I nyní, po královnině smrti, přistupuje palác k celé věci zodpovědně a žádá občany a návštěvníky, aby v místě piety zanechávali pouze kompostovatelné a organické dary, květiny zbavovali plastů a nepořizovali věcné předměty. Každý den jsou pak květiny přesouvány do květinové zahrady v Green Parku, odkud budou nejdéle po 14 dnech předány ke kompostování. Všichni zvaní a účastníci královského pohřbu jsou rovněž vyzývání, aby cestovali komerčními lety, nikoli soukromými letadly. Cestování vrtulníkem po Londýně je údajně zakázáno zcela.
Když už je řeč o rostlinách, a samozřejmě protože ne každého musí zajímat fakta o britské královské rodině, věděli jste, že pesticidy tak, jak je známe, už možná zanedlouho nebudou potřeba a zemědělství bude zase o kousek „zelenější“? Podle dostupných dat se na světě každý rok spotřebuje 2,5 miliardy kilogramů pesticidů (pouze v zemědělství) a existuje více než 1 000 sloučenin, které různým způsobem zabíjí hmyz – bohužel včetně toho, který my, lidé, považujeme za užitečný (včely) nebo vizuálně hezký (motýli). Nejnovější studie ovšem ukazují, že klíčem k celému problému by mohl být hmyz samotný, konkrétně mravenci. Ti nejen dokážou chránit plodiny před housenkami a brouky, ale zároveň provzdušňovat půdu svými chodbičkami – a nejde přitom o nápad nijak nový, tato technika byla používána při pěstování citrusů v Číně již před staletími. Nám nyní nezbývá, než se ji opětovně naučit.

Příjemné čtení!

Eliška Hřebenářová

 

 

Téma: vytápění
■ P. Polívka: Praktické využití tichelmannova zapojení v otopných soustavách
■ O. Šikula, M. Krajčík: Inovativní ukazatele dynamického chování velkoplošných sálavých systémů
■ M. Budiaková: Nejvhodnější způsob vytápění v bytě s ohledem na onemocnění Covid-19
■ T. Tetík: Proč a jak měříme tlakovou ztrátu ve vzduchotechnickém potrubí?
■ J. Široký, V. Mazanec, L. Dobiášová, M. Harník, V. Šmíd, O. Nehasil: Diagnostika provozu otopných soustav založená na datové analýze
■ M. Kotrbatý, O. Hojer: Komplexní přístup k vytápění tělocvičen
■ M. Moravec: Návrh zvlhčovacích zařízení z hlediska provozních zkušeností
■ Vekra: Teplejší interiér: místo aktivního vytápění často postačí vyměnit a správně seřídit okna
Realizace
■ SaintGobain: Varšava: revitalizace okolí autobusového nádraží
■ Mateřská škola Mydlinky v Praze 12 bude v pasivním standardu
■ Daikin: Domeq, který se vám nebude chtít opouštět

Facility management
■ T. Sysel: Čas volat po změně: normy tolerují propastné rozdíly v kvalitě oken
■ Z. Veverková, K. Kabele: Hodnocení kvality prostředí v kontextu snižování energetické náročnosti budov
■ Fenix: I domácnost může s výhodou nakupovat na spotovém trhu

Trvalá udržitelnost
■ J. Štícha, P. Černoch, J. Košťák: Studie změny volné hladiny ve zbytkovém jezeru bývalého odkaliště
■ Svaz průmyslu a dopravy ČR: Definice odpadu brzdí cirkulární ekonomiku

Firmy informují
■ Kermi: Podlahové vytápění
■ NRG flex: NRG flex a výměníkové stanice PEWO