tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
Objednat toto číslo | PŘEDPLATNÉ | Archiv vydání | E-verze časopisů

 
Od podlahy

Tak to vypadá, že se léto konečně rozhodlo převzít vládu nad územím Čech, Moravy a Slezska. Stavební sezóna si v mnoha případech udělá přestávku, vylézt třeba na střechu se v očekávané výhni parného léta stane rizikovým podnikáním (a proto doporučujeme nový díl naší Akademie zabývající se 6 nejčastějšími příčinami pádů při pracích ve výškách). To neznamená, že se soukolí českého stavebnictví zastaví úplně – což mu zcela jistě nepřeje nikdo z nás. Třeba slavná D1 na největší stavební nápor ještě čeká. Vysoutěžení zhotovitelé jsou si snad už plně vědomi toho, kterak dokáže nápis „Technologická přestávka“ (jakkoli oprávněný) uvařit krev řidičů vlekoucích se v prázdninových kolonách a nebudou zbytečně riskovat.
Ještě než se vydáte na dovolenou, připravili jsme pro vás další číslo Realizací staveb. Šli jsme na to pěkně „od podlahy“, věřím, že vám naše aktuální vydání připraví mnoho zajímavých čtenářských momentů, i když se zrovna věnujete něčemu jinému.
Tak ať vám vyjde zasloužená dovolená a na dočtenou v září!

Matej Šišolák

 

 

Novinky

Stavební trh
■ Bezpečnost jako klíčové kritérium při výběru plastových oken

Profil
■ Malé velké jeřáby

Podlahy
■ Vyrovnávací malty pro stropy a podlahy
■ Lepení textilních, elastických podlahových krytin a dřevěných podlah
■ Kladení velkoformátové dlažby
■ Epoxidový nátěr na betonové podlahy v interiéru
■ Zhotovení dlažby na balkonové konstrukci

■ Potěr na bázi síranu vápenatého (anhydritu)

Hydroizolace
■ Vytvoření funkčních detailů hydroizolačních vrstev
■ Izolace spodní stavby samolepicí bitumenovou fólií
■ Hydroizolační nátěr a lepení obkladu

Omítky a lepidla
■ Lepicí malty na zhotovení ETICS
■ Systémové doplňky pro vnitřní povrchové úpravy

Beton
■ Stanovení vztahu mezi měrným odporem a pevností betonu
■ Zdění s čerstvou maltovou směsí

■ Topení a chlazení betonem

Stavební stroje
■ Mobilní věžový jeřáb

Konstrukce a prvky
■ Vazba zdiva v rozích a napojení na sokl
■ Stavba stěny ze skleněných tvárnic
■ Řešení okapové hrany z pohledu parotěsnosti
■ Renovace dřevěné terasy

Akademie
■ Šest nejčastějších nehod při práci ve výškách: jak jim můžeme předcházet?
■ Bezpečné provádění otvorů v panelových domech