tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
Objednat toto číslo | PŘEDPLATNÉ | Archiv vydání | E-verze časopisů

Nový rok ve znamení čtyř stoletých výročí

Letošní rok začneme v tradičně historicky zaměřeném editorialu pěkně zostra – čtveřicí zajímavých, rovnou stoletých výročí. První z nich, jediné stavebně nezaměřené, je výročí Nobelovy ceny za fyziku. A protože fyzika je důležitou součástí prakticky všeho, nebylo by správné nezmínit, že přesně před stoletím dostal své největší vyznamenání Albert Einstein.
Ale zpět ke stavebnictví. V roce 1921 byla dokončena stavba dvou současných kulturních památek – Paláce Lucerna a Zvonice ve Vrbně pod Pradědem.
Palác Lucerna byl prohlášen národní kulturní památkou 1. července 2017. Důvodem tohoto rozhodnutí byly architektonické, typologické a konstrukční hodnoty objektu, který se dle vyjádření památkové péče řadí mezi nejzajímavější architektonické a technické památky moderního centra Prahy. Jako významné jsou hodnoceny dochované uměleckořemeslné detaily a náročná interiérová výzdoba. Opomenout by se neměla ani polyfunkčnost objektu se společenským využitím. Zajímavostí může být, že původně byla stavba zamýšlena jako hokejový stadion – nikdy tak ovšem nebyla využívána kvůli nedostatečným rozměrům.
Zvonice ve Vrbně byla prohlášena kulturní památkou o rok dříve, tedy roku 2016. Tento celodřevěný objekt byl postaven v roce 1921, datum nicméně není zcela jisté a alternativně se uvádí i rok 1937 – toto datum je (s otazníkem) i zaneseno v památkovém katalogu. Objekt je chráněn jako jeden z nemnoha dochovaných příkladů architektury tohoto typu v regionu Bruntálska a jako doklad původní zástavby starého Vrbna. V současné době se zvonice nachází na soukromém pozemku mezi panelákovou zástavbou, a je tak veřejnosti nepřístupná.
Posledním stoletým výročím je definitivní stržení sochy maršála Radeckého v Praze definované odstraněním kamenného podstavce. Zbudování tohoto pomníku bylo iniciováno již v roce 1849 krátce po maršálově vítězství nad sardinským vojskem, které vedlo k abdikaci tehdejšího sardinského krále. Pomník byl nakonec odhalen v roce 1858 za přítomnosti Františka Josefa I. a jeho manželky (přezdívané) Sissi. V dolní části Malostranského náměstí stál pomník zhruba do roku 1900, následně musel ustoupit koněspřežné dráze (tehdejší tramvaji). Až do svého demontování v roce 1919 stál pět metrů od svého původního místa. Poslední rok, přesněji od vyhlášení samostatného Československa, byl zakryt plátnem. Přesný důvod zakrytí a následného odstranění pomníku není dodnes spolehlivě objasněn.
Pevné zdraví a příjemné čtení!

Eliška Hřebenářová

 

 

Realizace
■ Střechy realizované s opravdovým řemeslným fortelem

Téma: Střešní konstrukce
■ Jak na opláštění šikmých a vodorovných ploch v podkroví?
■ Inovativní skladba šikmé střechy
■ Montáž světlovodu do šikmé střechy
■ Těžká šikmá střecha z keramobetonových panelů HELUZ

Stavební konstrukce
■ Alternativa hydroizolačních stěrek

Seriál: Hrubá stavba v detailu
■ Izolování těžké plovoucí podlahy
■ Realizace podlahy na dřevěném trámovém stropě
■ Spárování dlažby epoxidovou maltou

Betonové konstrukce
■ Městský zámek Humboldtovo Fórum, Berlín
■ Betonová vlna mezi vinicemi
■ Pěnobeton a jeho současnost i budoucnost v základových konstrukcích průmyslových staveb
■ Plochá střecha: rychlé a pevné řešení pomocí cementové pěny

Radíme živnostníkům
■ OSVČ a zdravotní pojištění v roce 2021

Akademie
■ Bezpečné hutnicí práce
■ Stropní panel z předpjatého dřeva