tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
Objednat toto číslo | PŘEDPLATNÉ | Archiv vydání | E-verze časopisů

Významné dvacítky

Vítejte u nového čísla Realizací staveb v novém roce 2020. Koncové číslo 20 s sebou neslo jisté obavy a stigma již od konce roku 2019, protože údajně právě na rok končící 20 vychází ty nejhorší události v každém století. Nutno říct, že zatím letošní rok plně dosahuje obav a nemilých očekávání, která v něj byla vložena.
Jak to ale s roky končícími dvacítkou bylo doopravdy? Jak si vedly ve stavebnictví?
V roce 1820 byla dokončena stavba citadely Laferrière na Haiti. Ta je součástí největšího opevnění v celé – tedy severní, jižní i střední – Americe a je zapsána na seznamu UNESCO. Stavba zaměstnala 20 000 dělníků po dobu 15 let. V době svého aktivního působení byla osazena 365 děly různých velikostí a typů. V průběhu let přestála řadu zemětřesení a, jako mnoho pevností, nikdy nebyla plně využita k původně zamýšlenému obrannému účelu.
V roce 1420 započala stavba dómu Santa Maria del Fiore, gotické katedrály toskánského typu s renesanční kopulí. Architektonickou soutěž tehdy vyhrál průkopník renesančního architektonického stylu Filippo Brunelleschi se svou osmibokou dvouplášťovou kopulí, která byla a stále je považována za jeden z divů stavební technologie – stavěla se zvenčí dovnitř, bez použití lešení, kladením cihel ve vzoru rybí kosti.
Rok 1220 se naopak nesl ve znamení rekonstrukcí a obnovy. Gotika byla na vzestupu a těšila se neustále vzrůstající popularitě. To se odrazilo i na rekonstrukcích a renovacích katedrály Notre-Dame v Chartres a v Amiens, dále katedrály svatého Štěpána v Toulouse, všechny ve Francii, a Yorské či Salisburské katedrály, obě v Anglii. V tomtéž roce započala i přestavba Londýna, který byl zdecimován či silně poznamenán požáry v letech 1220 a 1212 (další zdvojený rok!).
Jak je vidět, ne všechny dvacítky jsou špatné a ne všechny ostatní roky jsou nevyhnutelně dobré. Snad se tedy i po krušném a nepříznivém začátku letošního roku karta obrátí a dvacítka jednadvacátého století se nakonec zapíše do dějin pozitivně!

Příjemné čtení.

Eliška Hřebenářová

 

 

Obvodové a dělicí konstrukce
■ Zdění obvodových zdí z broušených cihel na pěnu
■ Technologie zdění s využitím systémové zdicí malty
■ Obvodové zdivo z velkoformátových pórobetonových tvárnic

Vodorovné konstrukce
■ Terasa z kompozitu: jak dlouho trvá stavba ze dřeva, hliníku a za pomoci Twinson Click?
■ Hydroizolace suterénů pro všechny typy zatížení vodou
■ Technologický postup pro provádění sádrových potěrů

Fasády
■ Cestou čistě hladkého povrchu
■ Jak na správné zateplení kontaktní fasády
■ Větraná fasáda: jak na to?
■ Oprava a renovace fasády

Seriál: Hrubá stavba v detailu
■ Obnova starého balkonu se zateplením
■ Jednoplášťová plochá střecha
■ Oprava balkonového čela

Přehled
■ Akustické cihly

Beton
■ Různá systémová řešení PERI při stavbě centra pro výzkum a léčbu rakoviny
■ Realizace jednoduché betonové konstrukce s pomocí digitálních technologií
■ Realizace bílé vany z permacrete

Akademie
■ Bezpečné výkopové práce
■ Sanace trámového stropu (2)