tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz

RSZcz_2014_01_v350

Výstavba dřevěných montovaných nízkoenergetických domů v České republice

Fascinace dřevem
■ Čím je dřevo výjimečné?
■ Proč se stavebníci bojí dřeva?
■ Historie a inspirace
■ Současné směřování

Na návštěvě
■ Dům z břidlice a modřínu
■ Dům na skále
■ „Stodola“ s hrabalovskou poetikou
■ Umění zrezivět
■ Stonožka pro vojáka Zilvara
■ Dům prověřený časem
■ V zemi dřeva
■ Dům v domě

Jak stavět ze dřeva
■ Konstrukční systémy dřevostaveb
■ Sloupová (rámová) konstrukce
■ Panelový konstrukční systém
■ Srubová konstrukce
■ Masivní dřevěný skelet
■ Stěnová soustava z masivních dřevěných celostěnových panelů
■ Hrázděný konstrukční systém
■ Stěnové soustavy z modulů – tvarovek na bázi dřeva
■ Dřevěné stropy
■ Trámové stropy
■ Trámový strop s přiznanými trámy
■ Trámový a fošnový strop s rovným podhledem
■ Dřevobetonové stropy

■ Masivní dřevěné stropy
■ Dřevěné krovy a konstrukční zastřešení
■ Vaznicové soustavy
■ Hambalková soustava
■ Vazníková soustava
■ Rámové soustavy
■ Úsporné soustavy samonosných dřevěných rovin

Dotvářející prvky
■ Dřevěné schody
■ Dřevěné podlahy
■ Obklady na bázi dřeva
■ Okna, okenní konstrukce a zasklené stěny
■ Zasklené stěny
■ Zimní zahrady
■ Dveře na bázi dřeva

Ochrana dřevostaveb
■ Čím se zajistí dlouhá životnost dřevostavby?
■ Třídy trvanlivosti
■ Péče o stavbu
■ Příčiny poruch v dřevostavbách. Jak se jich vyvarovat?
■ Poruchy dřevostavby vlivem biologických činitelů
■ Poruchy dřevostaveb vlivem povětrnostních činitelů
■ Ochrana dřevostavby před biologickými a povětrnostními činiteli

Požár v dřevěných stavbách
■ Co brání výstavbě vícepodlažních dřevostaveb u nás?
■ V Evropě i na celém světě se stavějí vícepodlažní dřevostavby
■ Protipožární technologie

 

Tato publikace poskytuje čtenáři informace o dřevěných stavebních konstrukcích, konstrukčních systémech, o ochraně dřeva v konstrukci, příčinách poškození staveb ze dřeva, jejich zjišťování a způsobech odstranění. Pozornost je věnována také dřevěným výrobkům, jako jsou okna, dveře či schody.

 

 

Cena publikace: 129 Kč

160 stran, měkká vazba, 210 × 275 mm, 06/2014, kolektiv autorů

 

  • ■ v dobrých knihkupectvích v celé České republice

 
Ukázky z publikace:

RSZcz_2014_01_dvojstrana_01

RSZcz_2014_01_dvojstrana_02

RSZcz_2014_01_dvojstrana_03

RSZcz_2014_01_dvojstrana_04

RSZcz_2014_01_dvojstrana_05