tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
Inžinierske stavby / Inženýrské stavby
Objednat toto číslo | PŘEDPLATNÉ | Archiv vydání | E-verze časopisů
Rozhovor
■ Svet okolo nás sa práve prelomovo mení
■ Bezproblémová výstavba si žiada kvalitnú prípravu

Analýza: Vodohospodárske a ekologické stavby
■ Dunaj ako medzinárodná vodná cesta
■ Použitie riešení z oceľovej pletenej siete vo vodohospodárskom staviteľstve
■ Aglomerácia Valaská – kanalizácia a ČOV
■ ČOV Lúka – Rekonštrukcia priemyselnej ČOV a jej opätovné uvedenie do prevádzky
■ Nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod v Praze dokončena
■ Inteligentné vodovodné siete – technické riešenie dostupné už dnes

Téma: Údržba cestnej siete
■ Rugosoft® – nízkohlučný asfalt pre tichšiu dopravu aj na Slovensku

Dopravné stavby
■ Nie je hlukár ako hlukár
■ Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Olšany, I. úsek

Špeciál: Mostné staviteľstvo
■ 206-00 Most v km 103,0 D1 cez rieku Torysa, nad železničnou traťou a cestou I/68
■ D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, Estakáda Podzávoz v km 39,600
■ Realizácia objektov na stavbe D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec
■ Návrh mostného objektu v zosuvnom území
■ Návrh nového železničného mosta nad Nosickou priehradou
■ Mostný objekt SO 201-00 na diaľnici D1 s debniacimi systémami Doka
■ Most na M-8, obchvat Nového Štětína – premiéra příhradových nosníků VRB VARIOKIT v Polsku
■ Projektování mostů v Tekla Structures

Geotechnika a zakladanie stavieb
■ Mechanické kotvy na stabilizáciu svahov a zosuvov

Technológie a materiály
■ Železobetónové konštrukcie objektov rezidenčného súboru SKY PARK