tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
Inžinierske stavby / Inženýrské stavby
Objednat toto číslo | PŘEDPLATNÉ | Archiv vydání | E-verze časopisů
Aktuality

Špeciál: Integrovaná doprava
■ Projekty na zlepšenie dopravy v slovenských mestách

Analýza: Dopravné značenia na diaľniciach a cestách
■ Zvodidlá aktuálne

Téma: Tunelová výstavba
■ Etapizácia výstavby diaľničných tunelov – minulosť a súčasnosť
■ Realizácia sekundárneho ostenia tunela Žilina
■ Technologické a geotechnické aspekty návrhu tunela Soroška
■ Cestný tunel Višňové – Dubná skala
■ Inžinierskogeologické a geotechnické podmienky zistené počas razenia tunela Poľana
■ Diaľnica D4, tunel Karpaty
■ Tunel Bikoš na R4, Prešov, severný obchvat
■ Rozšírenie podzemnej vodnej elektrárne Búrfell
■ Vozovky v cestných tuneloch
■ Adaptačný jas zraku v približovacom pásme tunela
■ Technologické vybavenie tunelov Svrčinovec a Poľana
■ Integrácia tunelových stavieb do dispečerských pracovísk
■ Budovanie operátorských pracovísk na riadenie prevádzky na diaľniciach a v tuneloch

Dopravné stavby
■ Mostné objekty SO 209 a SO 221 na diaľnici D1 Budimír – Bidovce

Špeciálne stavby
■ Terminál intermodálnej prepravy Lužianky

Ekologické stavby
■ Experiment in situ pro úložiště VEP na výsypce hnědouhelného lomu

Technológie a materiály
■ Inovativní ochranné nátěry betonových chladicích věží