tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
IS_2015_05_v350Objednat toto číslo               PŘEDPLATNÉ               Archiv vydání               E-verze časopisů

 

Aktuality

Téma: Tunelová výstavba
■ Tunel Poľana – ražba a primární ostění
■ Tunel Žilina – projektovanie, výstavba a geotechnický monitoring
■ Špecifiká organizácie výstavby tunela Považský Chlmec
■ Specializaci v oboru podzemních staveb považujeme za naše rodinné stříbro
■ Výstavba tunela Svrčinovec
■ Tunel Višňové
■ Tunel Karpaty
■ Podmorský cestný tunel, Solbakk, Nórsko
■ Návrh tunela v nepriaznivých inžinierskogeologických a seizmických podmienkach
■ Zamedzenie priesakov cez ostenia starších tunelových stavieb s použitím chemických injektáží
■ Servis technologického vybavenia cestných tunelov
■ Rádiové spojenie v aktuálnej tunelovej výstavbe na území SR
■ Inovácie v technológiách tunelovej a diaľničnej výstavby
■ Osvetlenie tunelov z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti

Dopravné stavby
■ Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň
■ Majetkovoprávne usporiadanie líniových stavieb – pozemky, II. Časť

Stavebná technika, lešenie a debniace systémy v inžinierskom staviteľstve
■ Tunel budovaný naplavovaním na uľahčenie dopravy

Špeciál: Integrovaná železničná doprava
■ Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová príprava
■ IKD Košice, úsek Staničné námestie–Námestie Maratónu mieru