tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
Inžinierske stavby / Inženýrské stavby
Objednat toto číslo | PŘEDPLATNÉ | Archiv vydání | E-verze časopisů
Realizované mostné objekty
■ D1 Dubná Skala – Turany, mosty nad riekou Váh, železnicou a Krpelianskym kanálom budované technológiou letmej betonáže
■ Most budovaný technológiou letmej montáže na stavbe D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
■ Estakáda v Dolnom Hričove na diaľnici D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka v km 24,740
■ Realizácia mostného objektu SO 205-00 na diaľnici D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
■ D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) – Estakáda na D3 v km 7,500 nad cestou I/18, traťou ŽSR a vodnou nádržou Hričov
■ Mosty na D1 Fričovce – Svinia budované metódou letmej betonáže
■ Výstavba mostov Vŕšok a Čadečka na úseku D3 Svrčinovec – Skalité
■ Most Markov na diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité v km 23,995 nad Markovým potokom
■ Most Valy – najvyšší most na Slovensku
■ Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, SO 237-10 most v križovatke Svrčinovec nad traťou ŽSR, Šlahorovým potokom a cestou I/11 v km 21,780 – 22,220
■ Nový železničný most cez Váh v Trenčíne

Mosty vo výstavbe
■ Prvý letmo betónovaný most s elektricky izolovaným predpätím na Slovensku
■ Most 216-00 na diaľnici D1 Hubová – Ivachnová
■ Most 213-00 na diaľnici D1 v úseku Hubová – Ivachnová v km 8,214 – 8,969
■ Výstavba nosnej konštrukcie mosta z tyčových prefabrikátov na stavbe D1 Hubová – Ivachnová
■ Most na diaľnici D1 v úseku Hubová – Ivachnová v km 0,411 – 0,849

Štúdie a projekty pripravovaných mostných objektov
■ PPP projekt D4R7 – súčasť nultého obchvatu mesta Bratislavy

Veda a výskum
■ Inovácia mostných prefabrikátov firmy VÁHOSTAV-SK
■ Experimentálne overovanie šmykovej odolnosti mostovkových dosiek
■ Experimentálne overenie využitia FRP výstuže v betónových konštrukciách
■ Nová výstuž proti pretlačeniu železobetónových dosiek
■ Vplyv znečistenia prostredia na zmenu odolnosti ŽB prierezu a na korózne mapy uhlíkovej ocele na Slovensku
■ Vplyv otvorov na odolnosť v pretlačení lokálne podopretých dosiek

Materiály
■ Najstaršie železobetónové mosty Slovenska – sumarizácia výskumu
■ Tridsaťtri rokov EM metódy merania napätosti v predpínacej výstuži

Pozemné stavby
■ Ochranná a požiarna stena – IKEA Malacky

Opravy a rekonštrukcie betónových konštrukcií a mostov
■ Rekonštrukcia havarijného stavu segmentového mosta ponad VN Ružín
■ Vplyv dlhodobého namáhania na parametre interakcie pri sanácii lineárnych železobetónových prvkov s členitým prierezom