tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
Inžinierske stavby / Inženýrské stavby
Objednat toto číslo | PŘEDPLATNÉ | Archiv vydání | E-verze časopisů
Aktuality

Rozhovor
■ Aby náročné stavby projektovali a realizovali len tí najlepší

Téma: Vozovky – konštrukcie a materiály
■ Konečné znenie normy STN 73 6133: 2017 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií
■ Vozovky – systém hospodárenia, diagnostika, údržba a oprava
■ Rekonštrukcie miestnych komunikácií na Slovensku
■ Rýchlostná komunikácia R1 Trnava – Nitra v km 0,000 až km 2,250
■ Vystužovanie asfaltových vrstiev oceľovou dvojzákrutovou sieťou – 40 rokov skúseností

Dopravné stavby
■ Nový cestný nadjazd na Ulici 1. mája v Žiline
■ Rekonštrukcia mosta cez priehradu Ružín
■ I/65 Kremnica – Kremnické Bane

Špeciálne stavby
■ Ochranná a požiarna stena – IKEA Malacky

Geotechnika a zakladanie stavieb
■ Zhodnotenie aktuálnych návrhových postupov pre násypy na pilótach
■ Použitie oceľových sietí na vystužovanie horninových konštrukcií – teória, výskum a prax

Stavebná technika a pomocné konštrukcie
■ Aj druhá veža Sky Parku s debnením Doka

Špeciál: Betón a konštrukcie z betónu
■ Modernizace ústřední čistírny odpadních vod v Praze
■ Betonáž Estakády na D1 v Dolnom Hričove
■ Betónové konštrukcie na stavbe D1 Prešov, západ – Prešov, juh
■ Požiadavky na výrobu, ukladanie, ošetrovanie a údržbu drenážneho (vodopriepustného) betónu