tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
Inžinierske stavby / Inženýrské stavby
Objednat toto číslo | PŘEDPLATNÉ | Archiv vydání | E-verze časopisů
Aktuality

Téma: Železničná doprava
■ Modernizácia železničnej trate na úseku Púchov – Žilina
■ Riadenie energetického napájania elektrickej trakčnej sústavy, úsek Púchov – Žilina
■ Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100, III. etapa
■ Modernizácia železničnej trate Považská Teplá – Žilina
■ ŽSR, ŽST Trenčín – ŽST Trenčianska Turná – Mníchova Lehota KRŽZ kol. č. 1
■ Aktuálny stav štúdie realizovateľnosti železničného uzla Bratislava
■ Električka v Petržalke – kde sa nachádzame
■ Modernizácia železničného uzla Žilina
■ Moderná technológia na Slovensku rovná sa koridor V
■ Sanácia železobetónových konštrukcií železničných mostov
■ Skúsenosti s návrhom pružno-elastických prvkov v koľajových dráhach
■ Nasadenie 3D softvéru na projektovanie trakčného vedenia železničných dráh
■ Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI a implementace BIM

Dopravné stavby
■ Opätovné použitie materiálov na obnovu vozoviek

Špeciál: Technologické vybavenie dopravných stavieb
■ Najmodernejší cestný tunel na Slovensku je Považský Chlmec

Technológie a materiály
■ Prednosti penobetónu FC 500 ako podkladovej vrstvy priemyselnej podlahy