tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz

Objednat toto číslo | PŘEDPLATNÉ | Archiv vydání | E-verze časopisů

Pomalý povolovací proces. Poptávka převyšující nabídku. Inflace. Zdražování hypoték. Nedostatek stavebních materiálů a pracovní síly. Ekonomická krize a závažná geopolitická situace. Ve výčtu faktorů, které ovlivňují situaci na trhu s bydlením, bychom mohli dále pokračovat. A přestože byl loňský rok v počtu zahájených staveb bytů u nás rekordní, radovat se zdaleka nemůžeme. Navrhovaná novelizace stavebního zákona totiž očekávané potřebné procesní změny, které by mohly výstavbu odbrzdit, bohužel podle všech indicií nepřinese. Přestože stavět by bylo kde.
Národní databáze brownfieldů obsahuje celkem 3 565 lokalit o celkové rozloze 106 km². Potenciální rozvojová území jsou skrytými poklady měst a obcí, které čekají na příležitost. Co však podmiňuje vznik nových funkčních čtvrtí a jejich začlenění do struktury města? Odpovědi a různé úhly pohledu přinášejí respondenti ankety. Na jaká úskalí při přípravě revitalizace transformačních území měst naráží Tomáš Ctibor, který se dlouhodobě věnuje městskému plánování a developmentu? Přečtěte si rozhovor v rubrice Fokus.
Hlavním tématem tohoto vydání jsou nové městské čtvrti. Přinášíme vám proto i dva konkrétní příklady připravovaných projektů v Brně a Ostravě. Nechybějí realizace typologicky zaměřené na kancelářské a komerční budovy, ale také bytové domy. Tedy mix funkcí, který je i pro funkční čtvrť klíčový.
Jak lze vybudovat bytový dům, který vychází z potřeb budoucích obyvatel, jež se podílejí na přípravě a navrhování stavby, realizaci i provozu budovy? Výjimečný projekt z Barcelony, který se pyšní architektonickou kvalitou a uživatelskou vstřícností stvrzenými prestižním oceněním Miese van der Rohe Award 2022, ukazuje dostupnou tvář bydlení a přináší tolik potřebnou nadějeplnou inspiraci architektům, samosprávám, i široké veřejnosti v dnešní nelehké době.

Přeji vám podnětné čtení.

Jolana Říhová

 

BYZNYS & REALITY
■ Česko zažívá boom bytové výstavby
■ Projekty a investice

FOKUS
■ Nová sídla řeší zdaleka ne nové problémy
■ Rozhovor: Tomáš Ctibor, 4ct
■ Anketa: Nové městské čtvrti

DESIGN & ART
■ Ceny Designbloku 2022

STAVEBNÍ PRAXE
■ Novinky

ARCHITEKTURA
■ A PLUS, KOGAA, William Matthews Associates: Nová Zbrojovka, Brno
■ 4ct/Koucký/Sendler/Špilar: Pod Žofinkou, Ostrava
■ Aulík Fišer Architekti: Bořislavka Centrum, Praha
■ CHYBIK + KRISTOF: Vývojové centrum modularity, Vizovice
■ Lacol: Družstevní bydlení La Borda, Barcelona
■ KOGAA, GreenVille Service: Dada Distrikt, Brno
■ petrjanda/brainwork: Penthouse, Praha

ASB DIGEST
■ Rozhovor s předsedkyní poroty České ceny za architekturu 2022
■ Zelená střecha roku 2022
■ Výstavy, akce
■ Knihy
■ Architektonické soutěže