tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz

Objednat toto číslo | PŘEDPLATNÉ | Archiv vydání | E-verze časopisů

Žně

Léto a začátek podzimu bývaly vždy obdobím hojnosti a sklizně, kdy se po několikaměsíční usilovné práci na poli sklízí dlouho očekávaná úroda. Je patrné, že letošní rok přinesl z pohledu významných architektonických soutěží hojnost bohatou. Ještě ani neutichly diskuse o vítězném návrhu na nové hlavní nádraží v Brně a už se architektům otevřela další neopakovatelná příležitost navrhovat nový koncertní sál světového významu v Praze: Vltavskou filharmonii.
Nutno dodat, že uspořádání architektonické soutěže pochopitelně ještě nemusí automaticky předznamenávat příchod úrody v podobě zdařile realizovaného projektu. Jak poznamenává v našem rozhovoru architekt Martin Krupauer, který se účastnil soutěže na nové hlavní brněnské nádraží a zároveň připravuje projekt Vltavské filharmonie, samotná soutěž představuje zhruba deset procent celého projektu. Zásadní jsou pochopitelně také další kroky. Můžeme však předpokládat, že vítězný návrh vzešlý ze soutěže s větší pravděpodobností padne na úrodnou půdu a při nastolení vhodných podmínek a péče projekt zdárně vyroste. Moc si přeji, aby se úsilí všech zapojených odborníků zúročilo a Česká republika byla za pár let bohatší o kvalitní veřejnou soudobou architekturu.
Je třeba si také připomínat to, že zvyšování počtu pořádaných architektonických soutěží se neděje samo sebou. Stojí za ním dlouholetá práce architektů, přesvědčování zainteresovaných stran, vzdělávání samosprávy a zlepšování povědomí veřejnosti o významu kvalitní architektury.
Abychom napomohli zvyšovat informovanost mezi architekty o významných probíhajících či připravovaných architektonických soutěžích, věnujeme jim novou rubriku v závěru časopisu. A já mám radost, že jedna strana v časopise na letošní soutěžní žně rychle přestane stačit.
Na dalších stránkách vám představíme vítězný návrh brněnského nádraží, celé číslo pak věnujeme městotvorným veřejným stavbám, infrastruktuře a transferiím. V tomto vydání vám také přinášíme výstupy hned ze dvou diskusních kulatých stolů, které jsme uspořádali společně s Českou komorou architektů. U jednoho z nich jsme se zaměřili na veřejné stavby, u druhého na rekonstrukce historických budov. Na další témata a sdílení zkušeností se můžete těšit i příště.

Přeji vám podnětné čtení.

Jolana Říhová

 

Fokus
■ Železnice nabývá na významu
■ Rozhovor: Martin Krupauer, A8000
■ Anketa: Nádraží jako transferium i městotvorný prvek
■ Kulatý stůl: Rozvoj měst a veřejné stavby
■ Kulatý stůl: Rekonstrukce historických budov

Projekty
■ Nové hlavní nádraží, Brno
■ Reality a investice

Realizace
■ Concordia Design Wroclaw, Polsko
■ Muzeum výtvarného umění Lausanne, Švýcarsko
■ Městská hala Modřice

Beton v architektuře
■ Hala denního ošetření a očištění tramvají, Brno

Interiér
■ Inovační a vzdělávací centrum ISP, Praha

Design
■ Bamboo Pavilions, Guilin, Čína
■ Landscape festival, Krnov
■ Designmix

Materiály, konstrukce
■ Vliv g-hodnoty zasklení na potřebu tepla

Aktuality
■ Nominace na Českou cenu za architekturu 2021
■ Zelená střecha roku 2021
■ Události
■ Knihy, výstavy
■ Architektonické soutěže