tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz

Objednat toto číslo | PŘEDPLATNÉ | Archiv vydání | E-verze časopisů

Mají si kde hrát?

Zcela jistě většině z vás po přečtení titulku naskočí jako první myšlenka na děti a dětská hřiště. Zdá se, že tohle zautomatizované myšlenkové spojení – hra, děti, dětské hřiště – je hluboce zakořeněno v našich myslích. A podprahově ovlivňuje podobu našich měst, veřejných prostranství i přístup k jejich plánování. Ovlivňuje to, co obyvatelé měst požadují po své místní samosprávě či developerech, ovlivňuje to, jak vedení měst přistupuje k rozvoji veřejného prostoru, a ve svém důsledku i to, co architekti navrhnou v rámci konkrétního zadání. Je však vždy tím správným řešením vymezovat dětem a jejich rodičům prostor unifikovaného hřiště za plotem? Jaké prostory děti skutečně potřebují pro svůj správný vývoj?
O plánování veřejného prostoru tak, aby fungoval dobře pro všechny uživatele včetně dětí, jsem si povídala s architektkou Mirjanou Petrik a krajinářskou projektantkou Magdalenou Smetanovou, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají. O svůj pohled na veřejný prostor a dětská hřiště se v tomto vydání rovněž podělilo hned pět zástupců architektů, krajinářských architektů a umělců. Hlavním tématem čísla, které držíte v rukách, je veřejný prostor a děti. Vybrané realizace pak představují příklady veřejných prostranství, které byly vytvořeny v kontextu lokality a místních potřeb, fungují dobře pro různé věkové kategorie dětí, pro dospělé i seniory a současně příkladně ukazují, jak je důležité při plánování prostoru přemýšlet tzv. out of the box.
Téma veřejného prostoru doplňuje stále aktuálnější problematika modrozelené infrastruktury. Věříme, že pro vás příklady z praxe budou užitečné. Těšit se můžete také na inspirativní projekty a realizace veřejných staveb – od muzea, školky, jeslí, přes lázně, po hrad či společenské centrum. A abychom pouze necestovali, věnujeme se v tomto čísle také vnitřnímu prostředí budov a hygienickým požadavkům na něj kladeným, které v souvislosti s pandemií COVID-19 postupně ovlivňují přístup investorů, architektů i dodavatelů. Na toto téma jsme společně s Českou komorou architektů uspořádali diskusní kulatý stůl, s jehož výstupy se můžete seznámit na dalších stranách.
Přeji vám podnětné čtení.

Jolana Říhová

 

Fokus
■ Analýza: Veřejný prostor
■ Rozhovor: Mirjana Petrik, Magdalena Smetanová, Město přátelské k dětem
■ Anketa: Veřejný prostor a děti
■ Kulatý stůl: Hygienické požadavky na vnitřní prostředí budov

Projekty
■ Lázně Grössling, Bratislava
■ MŠ Mydlinky, Praha
■ Reality a investice

Realizace
■ Muzeum Kornets Hus, Dánsko
■ Rekonstrukce hradu Helfštýn
■ Park 4Dvory, České Budějovice
■ Student House, Praha
■ Tainan Spring, Tchaj-wan

Beton v architektuře
■ Společenské centrum Sedlčany

Interiér
■ Jesle Malvína, Praha

Design
■ Ceny Czech Grand Design
■ Designmix

New Generation
■ Rozhovor: Vojtěch Rudorfer, vítěz Kaplicky Internship 2020

Materiály, konstrukce
■ Modro-zelená infrastruktura: Proč a jak

Aktuality
■ Česká cena za architekturu 2021
■ Události
■ Knihy, výstavy
■ Plus Mínus