tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
Objednat toto číslo | PŘEDPLATNÉ | Archiv vydání | E-verze časopisů

Stavby a veřejnost

Vážení čtenáři,
hlavním tématem nejnovějšího čísla jsou stavby, které tím či oním způsobem slouží veřejnosti. Jsou to často vysoce reprezentativní budovy s odvážnou architekturou, které představují, slovy Miese van der Rohe, „vůli epochy přenesenou do prostoru“. Je jen na vás posoudit, zda vůle naší epochy spočívá v udržitelném stavění, důrazu na moderní technologie nebo zapojení do okolního kontextu. Mnohé ze staveb, které vám toto číslo představí, v sobě spojují všechna tři tato hlediska.
Co ale vůbec je „veřejná stavba“? Nejsou všechny stavby nakonec „veřejné“, když spoluvytvářejí městskou krajinu a jejich fasády spoluurčují podobu veřejného prostoru? A jak ovlivňovat stavebníky, aby mysleli i na svou zodpovědnost vůči druhým?
Velkým rozhovorem, který vám přinášíme, tentokrát výjimečně není představení architekta a jeho tvorby. Místo toho jsme se zaměřili na plánovaný nový stavební zákon, a protože jeho příprava ještě není zdaleka u konce, budeme se tomuto tématu věnovat i v dalších číslech po prázdninách. Zatím jsme hovořili s Janem Kaslem, předsedou ČKA.
Exkluzivně vás také seznámíme s užšími nominacemi na Českou cenu za architekturu a s Janem Fibigerem z nadace ABF jsme si povídali o stavebním ratingu.
Červnové číslo ASB, které držíte v ruce, s sebou také přineslo několik novinek. Od tohoto čísla dále se budou v našem časopisu objevovat rubriky Archwars a Prohra architektury.
Myslím, že je na co se těšit.
Příjemné čtení.

Anna Vrabcová

 

Fokus
■ Rekodifikace stavebního práva
■ Rozhovor: Jan Kasl
■ Analýza: Jak na veřejnou zakázku
■ Anketa: Co brzdí stavební řízení?

Projekty
■ Nová radnice Prahy 12
■ Modlitebna v Sedlčanech
■ Vinařství Lahofer
■ Druhá fáze Rohan City
■ Brněnská čtvrť Špitálka

Realizace
■ Governors Island
■ Letiště v Eilatu
■ Muzeum Voorlinden
■ Hostivar H2
■ Ďáblická radnice
■ Ekologické sídlo firmy
■ Vily v Karibiku

Interiér
■ Dům U Tomana
■ Nemocniční kaple

Design
■ City Cell
■ Designmix

Materiály, konstrukce
■ Beton a vsakování

Aktuality
■ Ideální Velká/Malá Praha
■ Rozhovor: Jan Fibiger
■ Nominace ČCA
■ Reality a investice
■ Archwars
■ Prohra architektury