tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
Objednat toto číslo | PŘEDPLATNÉ | Archiv vydání | E-verze časopisů

 

Fokus
■ Analýza: Bydlení
■ Rozhovor: Pavel Nalezený, Radek Vaňáč
■ Anketa: Nemoc z povolání
■ Rozhovor: Oldřich Hozman

Projekty
■ Dřevěná věž

Realizace
■ Superlofty
■ Tři domy v přístavu
■ Bydlení v rourách
■ Chybějící mezičlánek

■ Dům na Hradbách
■ Beton v architektuře: Nároží na Národní

Interiér
■ Vila Rothmayer
■ Designmix

Materiály, konstrukce
■ Betonové sci-fi
■ Hliník na střeše
■ Architektonické výzvy

Aktuality
■ Reality a investice
■ Události

 

Silueta

Stínový obraz může mást. Vidíte dva obličeje z profilu nebo bílou vázu? Co vám připomíná ta inkoustová skvrna? Otáčí se tanečnice po nebo proti směru hodinových ručiček? Takové otázky by vám jistě položil nejeden zastánce tvarové psychologie neboli gestaltismu. Fenoménem siluety se ale samozřejmě nezabývají pouze psychologové. Je oblíbeným prvkem v téměř každém výtvarně uměleckém směru. Od pravěkých jeskynních maleb, přes antické amfory, stínové divadlo, proslulé portrétní siluety z 18. století, až po užitou grafiku, film a samozřejmě také architekturu.
„Tak ukažte ty vaše vizualizace. Pěkné, ale co ta pestrobarevná stafáž? Proč ty veselé tváře? V tomhle baráku by se takhle nesmáli, věřte mi. Raději tam dejte jen tmavě šedé siluety.“ Doporučení podobného typu jsem si během mých studentských let na Fakultě architektury vyslechla nejednou. Proč se ale omezovat pouze na siluety lidí? Každé město má přece svou typickou panoramatickou siluetu. Existuje dokonce vědecká disciplína, která se zabývá stínohrou na fasádách budov a tvary stínů budovami vrhaných. A někdy potkáme domy, jejichž silueta připomíná tančící ženu.
Jak že je to tedy s již zmíněnou rotující baletkou? Jestliže se vám zdá, že se točí proti směru hodinových ručiček, máte aktivnější levou mozkovou hemisféru. Ta si libuje v logice a v analytickém myšlení. Pokud se tanečnice otáčí v opačném směru, je aktivnější vaše pravá hemisféra burcující intuici, emoce a výtvarné tendence. Jestliže stínová dívka průběžně mění směr otáčení, je práce obou hemisfér vyvážená. V případě architektů je tento obojetný stav samozřejmě více než žádoucí.
Tematická anekdota na závěr: Rozplývá se námořník při pohledu na blížící se Rio de Janeiro: „Nádhera. Tohle město mi připomíná siluetu krásné mladé ženy.“ „Jak jsi přišel na takové přirovnání?“ ptá se druhý námořník. „Po dvaceti měsících plavby mi už všechno připomíná siluetu krásné mladé ženy.“
Příjemné čtení.

Tereza Janišová