tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
Objednat toto číslo | PŘEDPLATNÉ | Archiv vydání | E-verze časopisů

Pryč s matoucími názvy!

Rok se s rokem sešel a opět vychází časopis s hlavním tématem věnovaným kvalitě vnitřního prostředí. Přestože se jedná o téma stále aktuální a velmi důležité – stačí si vzpomenout na právě rozkvétající stromy a první květiny a jakéhokoli alergika, kterého v rodině máme –, je vhodné se zmínit o dvou věcech, které jsou neméně důležité. Zejména z pohledu veřejnosti a čtenářů.
Zaprvé bych tedy ráda zdůraznila, že je báječné, jaké množství konferencí a veletrhů na nejrůznější stavební témata u nás lze v průběhu roku navštívit nejen jako odborník, ale i jako zvědavý laik. A zadruhé bych chtěla poděkovat všem, kteří si v průběhu jednotlivých akcí udělali čas a navštívili zástupce naší redakce. Právě díky jejich návštěvám jsme se dozvěděli, že patrně nejožehavějším tématem současnosti je fotovoltaika a její možnosti, a proto jí v tomto čísle věnujeme trochu více prostoru.
A protože by editorial měl obsahovat nějaké poučení či vtipnou historku, podělím se s vámi o svoje malé-velké zklamání, které tak trochu propojuje vše, co zde již bylo řečeno. Nestydím se přiznat, že na poli fotovoltaiky nejsem žádným velkým odborníkem – přeci jen ne všichni můžeme být experti ve všem –, a patrně právě proto jsem se na podzim ocitla na konferenci o fotovoltaice a energiích. Z celého programu velmi zajímavých příspěvků mě zvláště zaujalo jedno téma: šnečí cesty.
Na tom by nebylo nic divného, jenže já jsem člověk s bujnou fantazií. Pod pojmem šnečí cesty mě proto nenapadlo nic prostšího, než že zřejmě fotovoltaice a jejímu výkonu škodí, když po ní lezou hlemýždi a slimáci a zanechávají na povrchu svoje stopy. A když autor přednášky řekl, že na téma šnečí cesty již delší dobu provádí rozsáhlé šetření, bylo mi jasné, že sedět v laboratoři a v rámci výzkumu pořádat na fotovoltaických panelech hlemýždí závody musí být ta nejlepší práce, ke které se člověk může dostat.
Jak jistě tušíte, mýlila jsem se. Žádný chov plžů ani jejich závody se nekoná. Šnečí cesty jsou pouhé označení konkrétního typu poškození fotovoltaického panelu. A já byla zklamaná, že pro něco tak obyčejného existuje tak neobyčejné označení.
Nicméně přednáška samotná již zklamáním samozřejmě nebyla, což se můžete právě v tomto čísle sami přesvědčit. A kdybyste se náhodou hluboce začetli, dávejte pozor, kam šlapete. Mohli byste nějakému pravému českému šnekovi, který si krátí cestu přes chodník, ublížit. A kdo ví, když ho minete, třeba i na ten fotovoltaický panel časem najde cestu.
Příjemné čtení.

Eliška Hřebenářová

 

 

Realizace
■ Modernizované terminály na pražském letišti budou mít nové rozvody vody z nerezu

Speciál: Vnitřní prostředí budov
■ Kvalita vnitřního prostředí administrativní budovy Fenix Trading v Jeseníku
■ Tepelný komfort v místnosti s chladicím stropem a nuceným větráním
■ Správný výběr moderních otopných těles s ohledem na pohodu uživatele
■ Sedm faktů o internetu věcí
■ Kvalita vnitřního prostředí na základních školách

Vytápění
■ Čtyři důvody pro volbu tepelného čerpadla
■ Důvody pro výměnu starých kotlů přibývají, uživatelům ušetří obytnou místnost
■ Možnosti využití nízkoexergetických stěnových systémů

Osvětlovací technika
■ Lži a pravda o úsporách energií v domácnostech a budovách

Energie
■ Šneci na postupu
■ Hlavní vývojové trendy ve fotovoltaice
■ Rodinné domy energeticky úspornější – směrnice může navýšit počty pasivních staveb

Trvalá udržitelnost
■ Energie v sušeném čistírenském kalu před pyrolýzou a po pyrolýze
■ Úsporný dům ze slámy stavěl vlastníma rukama tři roky
■ Off grid, in grid, share grid

Firmy informují
■ Hager: Systémy pro ukládání vedení
■ Testo: Zdokonalené měření klimatických veličin
■ Geberit: Hydraulicky optimalizovaná kanalizace výškových budov