tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
Objednat toto číslo | PŘEDPLATNÉ | Archiv vydání | E-verze časopisů

Výročí Muchovy secesní vitráže

Letos uplyne 111 let od návratu Alfonse Muchy z USA, kde střídavě pobýval pět let mezi roky 1904 a 1909. Toto výročí je důležité zejména proto, že pobyt v USA Muchu přivedl na myšlenku tvorby Slovanské epopeje, jeho životního díla. Práce na velkoformátových obrazech začaly v roce 1910 (tj. před 110 lety), první tři obrazy byly hotovy již v roce 1912, poslední dílo z celkem dvacetidílného cyklu bylo oficiálně dokončeno až 1. září 1928 – tedy téměř po dvaceti letech.
Alfons Mucha je známý nejen díky Slovanské epopeji, ale i pro své divadelní a reklamní plakáty. Plakát objednaný firmou Nestlé dokonce dostala k 60. výročí korunovace královna Viktorie! A navíc se jednalo o jeden z největších plakátů, které Mucha vytvořil. Minimálně stejně věhlasný by měl ovšem být i jeho přínos stavebnictví, jmenovitě například vitraj Chrámu sv. Víta. Tato vitraj je výsledkem jeho celoživotního zájmu o Slovany, zachycuje ovšem i hlavní české patrony či počátky křesťanství v Čechách – pro potřeby tvorby a zachycení ducha dané doby dokonce ve svém skicáři psal poznámky cyrilicí. Vitraj byla dokončena v roce 1931, příští rok to tedy bude 90 let od jejího vzniku.
Další Muchovou tvorbou na poli stavebnictví je například malba primátorského sálu (a poté i primátorského salonku) v Obecním domě v Praze. Jeho dílo bývá označováno za „promyšlený, velmi osobitě vyhraněný architektonický skvost označitelný za vlastní vyvrcholení art nouveau“. V praxi se jedná o figurální vyobrazení (z českých dějin) s bohatou ornamentální výzdobou a kruhovým výjevem Slovanské svornosti na stropě ve středu místnosti.
Více o Muchově tvorbě je právě teď možné dozvědět se na výstavě iMucha, kde na návštěvníky kromě spousty informací a množství plakátů a obrazů čekají i oživlé, rozverně mrkající, usměvavé slečny v rozvlněných secesních róbách z notoricky známých Muchových reklam.
Příjemné čtení! A možná i výlet.

Eliška Hřebenářová

 

 

Téma: Střechy
■ Příhradové vazníky
■ Těžká šikmá střecha z keramobetonových panelů
■ Střechy pro rodinné domy
■ Opláštění střešního okna
■ Nadkrokevní zateplení je zateplením budoucnosti – jak na něj?
■ Systémové ploché střechy puren s tepelnými izolacemi PIR
■ Přehled: betonová krytina
■ Plechová krytina
■ Přehled: plechová krytina
■ Dodatečná montáž odvětrání do pálené krytiny
■ Přehled: pálená krytina
Realizace
■ Luhačovická kolonáda v novém kabátě

Hrubá stavba v detailu
■ Příčka z pórobetonu
■ Rekonstrukce bytového jádra systémem suché výstavby
■ Zabudování stavebního pouzdra do zdiva

Konstrukce
■ Postup montáže RADIK PLAN VK
■ Podlahové vytápění: úsporné řešení se silnou přilnavostí
■ Aplikace fasádního systému

Akademie
■ Bezpečné konzoly