tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
Inžinierske stavby / Inženýrské stavby
Objednat toto číslo | PŘEDPLATNÉ | Archiv vydání | E-verze časopisů
Aktuality

Rozhovor
■ Chceme ponúknuť riešenia zodpovednej mobility s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj

Téma: Tunelová výstavba
■ Výstavba tunela Prešov
■ Tunel Milochov. Předpoklad projektu a skutečnost
■ Inžinierskogeologické, geotechnické a hydrogeologické pomery horninového masívu tunela Soroška, I. Časť
■ Zhodnotenie rizík výstavby tunela pri obmedzených možnostiach geologického prieskumu
■ Výstavba tunelov spoločnosťou Uranpres
■ Aktuálny stav tunelov Ovčiarsko a Žilina v rámci výstavby úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
■ Riadenie technológie tunelov Ovčiarsko a Žilina, I. časť
■ Rádiová komunikácia v železničnom tuneli Diel
■ Servis tunelových technológií
■ Tunel pod obcí Prchalov propojí Ostravu a Rožnov pod Radhoštěm
■ Kabelový tunel Karlín – geotechnický monitoring stavby
■ Argumenty na vypracovanie návrhu pôvodného normalizačného dokumentu STN 36 xxxx Osvetlenie. Osvetľovanie tunelov
■ Monitoring deformácií tunelov v reálnom čase s využitím FBG optovláknových senzorických systémov

Technológie a materiály
■ Plnou parou vpřed – know-how společnosti MC získané v elektrárnách je žádané na celém světě

Špeciál: Integrovaná železničná doprava
■ Eurofondové projekty zlepšia dopravu v najväčších slovenských mestách
■ Modernizácia električkovej trate „Dúbravsko-Karloveská radiála“
■ Zabezpečenie železničného priecestia v obci Staškov
■ Výstavba novej električkovej trate v Plzni