tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz

Objednat toto číslo | PŘEDPLATNÉ | Archiv vydání | E-verze časopisů

Proč nebo jak?

Klimatický summit v Glasgow je za námi. I přes všechny námitky a „ale“ přinesla konference určitou naději, že se světu při dobré vůli a úsilí teoreticky podaří udržet globální oteplování do roku 2100 na 1,5 stupni Celsia. Z politického dění u nás lze bohužel i nadále vyvozovat, že zatímco západní a severské země v Evropě intenzivně řeší, jak předejít klimatické katastrofě, někteří naši nejvyšší političtí reprezentanti stále přemítají spíše o tom, proč a jestli vůbec se klima mění či změní. Na úrovni samosprávy se sice vedení řady měst aktivně snaží naplňovat novou vyhlášku o environmentálně odpovědném veřejném zadávání staveb, avšak realizace zatím pokulhává a konkrétní kroky jsou teprve v přípravě nebo vzhledem k náročnosti problematiky neprobíhají vůbec. O aktuálním stavu přístupu veřejné a soukromé sféry k environmentálním aspektům výstavby jsme diskutovali na předchozím kulatém stole, jehož výstup jste si mohli přečíst v minulém vydání. Analytický článek v rubrice Fokus v tomto čísle pak problematiku energeticky úsporného stavění dále rozebírá včetně vyhlášky o energetické náročnosti budov, která vejde v platnost od ledna příštího roku.
Celé aktuální zelené vydání ASB věnujeme právě udržitelnosti. Přinášíme vám exkluzivní rozhovor s architektem Patrickem Luthem, partnerem renomovaného studia Snohetta, které je světovým leadrem v prosazování výstavby uhlíkově neutrálních staveb. Mezi realizace jsme zařadili průřez udržitelných staveb různé typologie – od léčebného centra, rezidenční čtvrti, městského parku, po administrativní budovu či rodinný dům. Výčet inspirativních projektů a realizací doplňuje výstup z kulatého stolu pořádaného ve spolupráci s Českou komorou architektů, kde jsme se zástupci developera, vysoké školy a dodavatelů diskutovali o akustickém komfortu a zdravém bydlení. V letošních článcích zeleného speciálu se tak od loňského vysvětlování proč se klima změní, věnujeme více praktickým ukázkám toho, jak navrhovat udržitelně a jak přispívat k adaptaci na klimatické změny.
I české architektonické ceny mohou navozovat otázky proč a jak. Je s podivem a obdivem, že i po tolika letech se pořádání všech soutěžních přehlídek u nás i přes náročnost organizace stále koná. Nabízí se otázka, proč neprobíhá soutěž jediná. Proč se organizátoři nejsou schopni domluvit na společném formátu, který by posílil význam ceny i vnímání architektury u široké veřejnosti. Je však zároveň zajímavé sledovat, jak k organizaci jednotliví pořadatelé přistupují, kolik času soutěžím věnují, jak sestavují porotu, jak komunikují výsledky a jak se to celé odráží ve výběru vítězných realizací. Letos vám přinášíme kompletní přehled výsledků všech architektonických soutěžních klání a vítězných realizací. Jak je patrné z prostoru, který jednotlivým soutěžím a dílům na našich stránkách průběžně věnujeme, jako nejlépe a nejprofesionálněji vedenou považujeme jednu, tu nejmladší z nich. To však zároveň nepopírá to, že i ostatní soutěže upozorňují na řadu méně známých projektů včetně jejich tvůrců. Poděkování za tuto záslužnou a leckdy opomíjenou činnost zviditelňování kvalitní architektury si proto zaslouží organizátoři všech soutěžních přehlídek.
A protože se blíží závěr roku, ráda bych vás nalákala ke sledování dalšího ročníku časopisu ASB. Jeho stránky procházejí v posledních měsících pro vás zatím neviditelnou, avšak razantní grafickou proměnou, a tak se od příštího vydání můžete těšit na ještě kvalitnější obsah i formu.
Přeji vám podnětné čtení.

Jolana Říhová

 

Foto měsíce
■ Heuvelkwartier, Eindhoven, Nizozemí

Fokus
■ Domy s téměř nulovou spotřebou mění princip
■ Rozhovor: Patrick Lüth, Snøhetta
■ Město Freiburg: Ekologický a participativní přístup k plánování čtvrtí
■ Kulatý stůl: Akustika v architektuře

Projekty
■ Udržitelná čtvrť Chytré Líchy, Židlochovice
■ Reality a investice

Realizace
■ Little Island, New York, USA
■ Maggie´s Leeds Centre, Velká Británie
■ Ilot Queyries, Bordeaux, Francie
■ Nová centrála ČSOB, Hradec Králové
■ Park Stromovka, Humpolec
■ LO House, Chřiby

Beton v architektuře
■ Kostel Krista Spasitele a KC Praha-Barrandov

Interiér
■ Wine bar Reisten, Pavlov

Design
■ Ceny Designbloku 2021
■ Novinky

Materiály, konstrukce
■ Materiály v architektuře pro 3. tisíciletí
■ Vegetační střecha na BB centru, Praha

Aktuality
■ Česká cena za architekturu 2021
■ Grand Prix architektů 2021
■ Stavba roku 2021
■ Události
■ Knihy, výstavy
■ Architektonické soutěže