tel.: 267 219 346 | e-mail: jagamedia@jagamedia.cz

Časopis Inžinierske stavby / Inženýrské stavby přináší odborné veřejnosti aktuální informace z oblasti dopravních, vodohospodářských, ekologických, liniových staveb a geotechniky. Titul je určen slovenským i českým odborníkům, kteří se současně podílejí i na jeho tvorbě.

 

Základní informace o časopise:

Prodejní cena: 69 Kč
Periodicita: 6× ročně
Ročník: 67.
Náklad: 3 500 ks
Rozsah: 56 – 112 stran
Formát: 210 × 297 mm