Publikace
V edičním plánu vydavatelství JAGA pod číslem:
435
Naše cena s DPH: 
299.00 Kč
Bežná cena s DPH: 
299.00 Kč
Objednat: objednať NÍZKOENERGETICKÝ A ENERGETICKY PASIVNÍ DŮM

NÍZKOENERGETICKÝ A ENERGETICKY PASIVNÍ DŮM

Eugen Nagy

Cílová skupina: zájemci o energeticky efektivní bydlení, laická veřejnost, čtenáři hledající praktické rady, projektanti, realizátoři staveb, studenti stavebních zaměření
sklademanorok vydání2009
zařazenívydání1. vydání
rozsah204 stranformát21 × 26,5 cm
vazbatvrdájazykčeský
Energetická úspornost se stala jedním z nejaktuálnějších témat současnosti. Ve stále větší míře se začínají prosazovat takové koncepty, které zabezpečí vysoký uživatelský standard při nízkých provozních nákladech. Už dnes je možné stavět budovy, které ušetří až 90 % nákladů na vytápění v porovnání s běžnými novostavbami. Publikace z pera architekta Eugena Nagya, který zasvětil svůj život energeticky efektivní výstavbě, pojednává o dvou nejvýznamnějších představitelích tohoto způsobu výstavby: nízkoenergetickém a energeticky pasivním domě. Hlavní část publikace je zaměřena na stavebněfyzikální a tepelnětechnické požadavky a jejich zohlednění při tvorbě obvodového pláště, charakteristiku stavebních konstrukcí a technických zařízení, jakož i možnosti využití inovativních a environmentálně šetrných komponentů a technologií. Samostatná část je věnovaná výhodám a zvláštnostem nízkoenergetického a energeticky pasivního domu, zejména kvalitě vnitřního klimatu, prostředkům na zabezpečení kvality návrhu a realizace, výpočetním metodám při jeho návrhu a jeho energetické optimalizaci. V publikaci jsou prezentované ukázky realizovaných staveb ze zahraničí i České republiky.
Z obsahu
Charakteristika a předpoklady energeticky efektivní výstavby
• Energetická efektivnost v kontextu udržitelné výstavby
• Posuzování energetické náročnosti budov
• Energeticky efektivní dům – bydlení budoucnosti
• Základní princip energeticky efektivního domu
• Energie na vytápění
• Energetická bilance
• Větrací zařízení s rekuperací tepla
• Kombinovaný způsob větrání, vytápění a přípravy teplé vody

Koncepční a stavebněfyzikální předpoklady
• Stavebně-energetická koncepce
• Tepelná ochrana
• Tepelná akumulace
• Vyloučení vlivu tepelných mostů
• Neprůvzdušnost obvodového pláště
• Difuzní propustnost a bilance vlhkosti
• Teplota na vnitřním povrchu konstrukce

Stavební konstrukce
• Požadavky na konstrukční prvky obvodového pláště
• Tepelná izolace
• Obvodové stěny
• Podlahy a základy
• Vnitřní konstrukce
• Střechy
• Okenní a dveřní konstrukce

Vytápění a zdroje tepla
• Posuzování a výběr energetického média
• Energetické systémy zásobování teplem
• Teplovzdušné vytápění
• Kompaktní agregát
• Topné okruhy
• Komponenty energeticky pasivního domu v nízkoenergetických domech
• Biopaliva
• Elektrické vytápění
• Aktivní solární systémy
• Tepelné ztráty při produkci a distribuci tepla
• Zajištění tepla ve velkoobjemových budovách

Větrání
• Řízené větrání – nezbytná součást energeticky efektivního domu
• Zemní výměník tepla
• Vzduchotechnický systém
• Intenzita výměny vzduchu

Výhody a specifika
• Vnitřní klima a obytný komfort
• Kvalita vnitřního vzduchu
• Teplotní komfort
• Vlhkost vnitřního vzduchu
• Akustický komfort
• Environmentální kvality
• Perspektivnost a uživatelská bezpečnost
• Ekonomická návratnost a rentabilnost
• Architektonická neutralita
• Praktické zkušenosti s provozem a energetické úspory
• Spokojenost uživatelů

Renovace budov
• Energetická renovace budov – cesta k efektivitě a hospodárnosti
• Zásady komplexní energetické sanace
• Základní prvky energeticky efektivní renovace budov
• Porovnání strategií energetické sanace

Společenské souvislosti, legislativa a podpůrné prostředky
• Strategie uplatňování energetické efektivnosti
• Legislativní požadavky a státní podpora
• Stavět nízkoenergeticky, nebo energeticky pasivně?
TOPlist