Publikace
V edičním plánu vydavatelství JAGA pod číslem:
990
Naše cena s DPH: 
399.00 Kč
Bežná cena s DPH: 
399.00 Kč
Objednat: objednať INŽENÝRSKÉ STAVBY – Řízení rizik

INŽENÝRSKÉ STAVBY – Řízení rizik

Rozsypal Alexandr

sklademanorok vydání2008
zařazeníodbornávydání1. vydání
rozsah176 stranformát21 × 29,7 cm
vazbatvrdájazykčeský
Publikace definuje riziko jako pravděpodobnost vzniku nežádoucího jevu během přípravy, realizace a provozování inženýrských staveb. Riziko, jeho identifikace a řízení při realizaci velkých inženýrských a jiných staveb je v současnosti velmi frekventovaným tématem. Absence schopnosti včas riziko identifikovat a najít cestu k jeho snížení, sdílení a financování je jednou z překážek při zvyšování efektivity a kvality ve stavebnictví.
Z obsahu
Teorie rizik
• Úvod
• Filozofie rizika
• Východiska teorie rizik
• Různé typy rizik
• Nejistoty a rizika vyplývající ze spolupůsobení inženýrského díla a jeho horninového prostředí

Metody hodnocení rizik
• Historický kontext
• Východiska analýzy rizik
• Zásady řízení rizik
• Základní postupy praktického řízení rizik
• Nástroje k identifikaci rizik
• Nástroje pro kvantifikaci rizika
• Přístupy k hodnocení rizika a jeho přijatelnosti

Řízení rizik v průběhu přípravy a výstavby inženýrského díla
• Specifika řízení rizik během výstavby inženýrského díla
• Metody řízení rizik v různých fázích přípravy a výstavby inženýrského díla
• Řízení rizik prostřednictvím různých forem smluvních vztahů
• Řízení rizik účastníků výstavby inženýrského díla
• Úloha manažera rizik
• Financování rizika
• Informační systém o rizicích
• Řízení stavebního projektu
• Rizika soudních sporů

Geotechnická rizika
• Zásady přípravy a provádění geotechnického průzkumu
• Souhrnná geotechnická zpráva
• Základní geotechnická zpráva
• Geotechnický monitoring
• Geotechnické sledování v průběhu výstavby
• Důsledky podcenění geotechniky při inženýrských stavbách

Budoucnost řízení rizik na inženýrských stavbách
TOPlist