Publikace
V edičním plánu vydavatelství JAGA pod číslem:
242
Naše cena s DPH: 
249.00 Kč
Bežná cena s DPH: 
249.00 Kč
Objednat: objednať STAVEBNÍ ROČENKA 2008

STAVEBNÍ ROČENKA 2008

 

sklademanorok vydání2007
zařazeníodbornávydání1. vydání
rozsah176 stranformát21 × 29,7 cm
vazbatvrdájazykčeský
Každoročně vydávaná Stavební ročenka se řadí k titulům, které mají několikaletou vydavatelskou tradici a jsou oblíbeným periodikem čtenářů. Cílem ročenky je mapovat nové a zajímavé události a poznatky z oblasti stavebnictví v předcházejícím roce. Je koncipovaná tak, aby poskytla vyvážený prostor pro zajímavé a obohacující teoretické i praktické informace z více oblastí stavebnictví. Hlavním tématem Stavební ročenky 2008 budou konstrukce střech. Kromě hlavního tématu však dostanou prostori ostatní segmenty stavebnictví.
Z obsahu
TÉMA: KONSTRUKCE STŘECH
• Výběr a porovnání krytin na šikmé střechy
• Šikmé střechy na horách
• Opakovaná rekonstrukce šikmé střechy
• Laboratorní zkoušení a kvalita pálených střešních tašek
• Vlhkostní a difuzní vlastnosti střešních materiálů
• Membránové střechy z předpjatého betonu
• Nedestruktivní defektoskopické přístroje používané při provádění stavebnětechnických průzkumů historických dřevěných konstrukcí
• Stavebnětechnický průzkum krovové konstrukce pomocí smyslových metod
• Navrhování střešních plášťů s ohledem na jejich zatížení
• Tepelnětechnické řešení detailů typických pro ploché střechy
• Využití fóliových hydroizolačních systémů při rekonstrukcích střech
• Poruchy dvojplášťových plochých střech
• Samolepicí modifikované asfaltové pásy ve skladbách plochých střech
• Důsledky chybného postupu při výstavbě střech budov
• Zatékání do zelené střechy vlivem nevhodně použité hydroizolace

STAVEBNÍ KONSTRUKCE
• Akustické vlastnosti zděných konstrukcí
• Sanační metody k odstranění vlhkosti zděných staveb
• Zesilování zděných valených klenbových konstrukcí
• Způsoby sanace zasoleného zdiva

OKNA
• Technické vlastnosti oken
• Renovace střešních oken

PODLAHY
• Sanace poruch průmyslových podlah

ZATEPLOVÁNÍ
• Časově podmíněné změny fyzikálních vlastností extrudovaného polystyrenu
• Nesprávný způsob zateplování panelových objektů dvěma odbornými firmami
• Vliv technologie provádění na trvanlivost kontaktních zateplovacích systémů (ETICS)

BYDLENÍ
• Bytová výstavba v České republice – dosavadní a očekávaný vývoj
• Nízkoenergetické stavby ve světle rozvoje bydlení České republiky
• Energeticky pasivní dům – módní vlna zájmu?
• Stavba rodinného domu z horského modřínu

ENERGIE
• Měrná spotřeba tepla, energetická náročnost budov a potenciál úspor tepla v bytových domech
• Integrace solárních kolektorů do obálky budovy

TZB
• Návrh vytápění velkoprostorových objektů světlými plynovými zářiči s využitím počítačové simulace
• Odvodnění zařizovacích předmětů umístěných pod hladinou vzduté vody ve stokách

INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY
• Recyklované směsi do podkladových vrstev vozovky
• Degradace vozovek
• Významné vltavské mosty v Praze – připravované opravy a modernizace
• Zásady osvětlování tunelů

BETON
• Cementy a betony současnosti a budoucnosti
• Robustní betonové konstrukce
• Sanace betonu

GEOTECHNIKA
• Zatěžovací zkoušky podloží a konstrukcí silničních vozovek
• Zřícení a sanace svahu u tunelu Hřebeč
TOPlist