Publikace
V edičním plánu vydavatelství JAGA pod číslem:
234
Naše cena s DPH: 
599.00 Kč
Bežná cena s DPH: 
599.00 Kč
Objednat: objednať STAVEBNÍ KONSTRUKCE II.

STAVEBNÍ KONSTRUKCE II.

D. Neumann / U. Weinbrenner / U. Hestermann / L. Rongen

sklademanorok vydání2007
zařazeníodbornávydání1. vydání
rozsah516 stranformát21 × 29,7 cm
vazbatvrdájazykčeský
Druhý díl se detailně věnuje nejdůležitějším typům konstrukcí. Rozebírá šikmé a ploché střechy, komíny a větrací šachty, schody, rampy, výtahy, okna, dveře, lehké fasády, posuvné dveře a stěny, vnější, vnitřní a speciální omítky a kontaktní zateplovací systémy, nátěry a tapety na stěny a také lešení a bednění. V knize jsou zobrazeny všechny důležité charakteristické detaily konstrukcí, schémata a složení prvků. K tomu samozřejmě všechny důležité informace potřebné nejen pro studenty a pedagogy, ale i pro projektanty a architekty, kteří se chtějí vyhnout chybám.
Z obsahu
• Šikmé střechy
– Obecně
– Dřevěné nosné střešní konstrukce
– Ocelové nosné střešní konstrukce
– Masivní střešní konstrukce
– Plošné nosné konstrukce z textilních materiálů
– Střešní krytiny
– Střešní žlaby a odpadové trubky odvádějící dešťovou vodu
– Střešní příslušenství a napojení na střešní krytinu
– Obytná podkroví
– Střešní okna a vikýře

• Ploché střechy
– Obecně
– Materiály
– Neodvětrávané ploché střechy bez dalšího využití
– Neodvětrávané účelové ploché střechy
– Vícevrstvé odvětrávané ploché střechy
– Příslušenství plochých střech

• Zařízení na odvod spalin (komíny) a větrací šachty
– Obecně
– Obecné stavební předpisy
– Konstrukce komínů
– Komíny v exteriéru (komínové hlavy)
– Sanace komínů
– Napojení spotřebičů na plynná paliva podle technických předpisů pro plynové instalace
– Větrání koupelen a záchodů

• Schody, šikmé rampy a výtahy
– Obecně
– Typy schodištních konstrukcí
– Zábradlí
– Šikmé rampy
– Výtahy

• Okna
– Obecně
– Požadavky na okna
– Napojení na stavební objekt
– Zasklení
– Kování
– Způsoby zhotovování a příklady konstrukcí
– Sklepní okna
– Protisluneční ochrana
– Ochrana proti vloupání
– Větrací zařízení

• Fasáda ze sloupků a příčníků
– Obecně
– Navrhování fasád ze sloupků a příčníků
– Kotvení k nosné konstrukci stavebního objektu
– Konstrukce
– Výplně a výplňové prvky
– Spáry a spoje

• Dveře
– Obecně
– Dělení a označení
– Pokyny k navrhování
– Obecné požadavky
– Dveřní kování na dřevěné zárubně a dřevěná dveřní křídla
– Dveřní prvky ze dřeva a materiálů na bázi dřeva
– Dveřní prvky z kovu
– Ochranné dveře
– Speciální dveře
– Celoskleněné dveře a celoskleněné dveřní sestavy

• Vodorovně posuvné dveřní a stěnové prvky
– Posuvné dveře
– Harmonikové dveře a stěny
– Skládací dveře a stěny
– Pohyblivé prvkové stěny

• Vnější a vnitřní omítky, speciální omítky a kontaktní zateplovací systémy
– Obecně
– Rozdělení a pojmenování
– Východiskové látky
– Malty na omítky a látky na vytvoření povrchové vrstvy
– Skladba omítky
– Omítkové systémy
– Omítky s minerálními pojivy – minerální omítka jako vnější a vnitřní omítka
– Omítky s organickými plnivy – tenkovrstvé omítky na bázi syntetických pryskyřic jako vnější a vnitřní omítky
– Speciální omítky – omítky účinné z hlediska požární ochrany
– Speciální omítky – omítky účinné z hlediska zvukové ochrany
– Speciální omítky – tepelně izolované a omítnuté obvodové konstrukční prvky

• Nátěry a povrchové vrstvy na stěny (tapety) na omítkovém základě
– Nátěry: obecné základní pojmy
– Nátěrové látky ředitelné vodou, krycí nátěrové systémy na vnější a vnitřní omítky
– Nátěrové látky na minerálních vnějších omítkách
– Nátěrové látky na minerálních vnitřních omítkách
– Povrchové vrstvy na stěny (tapety) na minerálních vnitřních omítkách

• Lešení a podpěry
– Lešení
– Podepření a podchycení
– Volně stojící lešení
– Ochranné sítě
TOPlist