Publikace
V edičním plánu vydavatelství JAGA pod číslem:
230
Naše cena s DPH: 
349.00 Kč
Bežná cena s DPH: 
349.00 Kč
Objednat: objednať VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ

VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ

Dušan Petráš a kolektiv

sklademanorok vydání2005
zařazeníodbornávydání1. vydání
rozsah264 stranformát21 × 29,7 cm
vazbatvrdájazykčeský
Knižní publikace nabízí čtenáři komplexně zpracovanou problematiku vytápění rodinných a bytových domů vycházející ze základního procesu: výroba – distribuce – odběr tepla při garantování všech tří E, tj. minimální energetické náročnosti, přiměřené environmentální bezpečnosti a optimální ekonomické efektivnosti. V návaznosti na zabezpečení tepelné pohody přináší výpočty energetické bilance budov respektující nejnovější EN. Prezentují se zde i zdroje tepla, vytápěcí soustavy, vytápěcí tělesa, regulační technika atd.
Z obsahu
Tepelná pohoda ve vytápěných interiérech budov
• Podmínky tepelné pohody
• Faktory tepelné pohody
• Lokální tepelná nepohoda v interiérech budov
• Asymetrické tepelné sálání
• Vertikální teplotní gradient vzduchu
• Teplá nebo studená podlaha
• Proudění vzduchu
• Hodnocení tepelné pohody

Energetická náročnost vytápění byt. a rod. domů v ČR
• Analýza uplatňování stavebních soustav v Česku
• Technické vybavení bytových domů v Česku
• Požadavky na technické vybavení bytových domů
• Energetická náročnost bytové výstavby v Česku

Energetická bilance rodinných a bytových domů
• Podrobný výpočet energetické bilance
• Bilance energie
• Tepelná ztráta budovy
• Projektovaný tepelný výkon
• Přibližný výpočet energetické bilance
• Výpočet tepelné ztráty budovy
• Zkrácené výpočty tepelných ztrát budov

Zdroje tepla pro vytápění rodinných a bytových domů
• Rozdělení zdrojů tepla a obecné požadavky
• Paliva
• Malé zdroje tepla
• Střední zdroje tepla

Předávací stanice a výměníky tepla
• Rozdělení předávacích stanic tepla
• Hlavní části předávacích stanic tepla
• Výměníky tepla

Otopné soustavy
• Parní otopné soustavy
• Vodní otopné soustavy
• Teplovzdušné vytápění obytných budov a domů

Otopná tělesa
• Druhy otopných těles a jejich použití
• Článková otopná tělesa a jejich typy
• Desková otopná tělesa a jejich typy
• Trubková otopná tělesa a jejich typy
• Konvektory a jejich typy
• Návrh otopného tělesa

Čerpadla
• Rozdělení čerpadel
• Parametry čerpadel
• Charakteristika čerpadla a potrubní sítě
• Regulace čerpadel
• Výpočet a návrh oběhových čerpadel

Armatury
• Uzavírací armatury
• Armatury pro otopná tělesa
• Regulační, směšovací a rozdělovací armatury
• Kontrolní a měřicí armatury

Měření a rozpočítávání tepla pro vytápění
• Měření tepla v bytových domech a bytech
• Technické podmínky pro centralizovaný sběr dat o spotřebě energie v bytových domech a bytech

Regulace a řízení dodávky tepla
• Regulace tepelného výkonu
• Zónová regulace
• Decentralizovaná regulace jednotlivých místností
• Centrální regulace jednotlivých místností
• Regulace teploty vody v přívodním potrubí
• Regulace teploty vody v přívodním potrubí podle venkovní teploty – otopná křivka
• Regulace teploty vody v přívodním potrubí podle venkovní teploty s využitím směšovače
• Regulace podle zátěže
• Úsporný (útlumový) provoz
• Přerušovaný provoz
• Regulace teploty teplé vody
• Regulace kotle
• Regulace kotlů v kaskádě
• Centrální řídicí technika a komunikační systémy

Obnovitelné zdroje energie pro vytápění
• Sluneční energie
• Geotermální energie
• Energie prostředí

Energetický audit bytových a rodinných domů
• Proces ENCON
• Energetický audit bytových domů
• Energetický audit rodinných domů
• Energeticky úsporná opatření
TOPlist