Publikace
V edičním plánu vydavatelství JAGA pod číslem:
227
Naše cena s DPH: 
299.00 Kč
Bežná cena s DPH: 
299.00 Kč
Objednat: objednať ZDROJE TEPLA A DOMOVNÍ KOTELNY

ZDROJE TEPLA A DOMOVNÍ KOTELNY

Doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD. a kolektiv

Cílová skupina: projektanti, inženýři, technici, investoři, pracovníci realizačních společností, provozovatelé budov, energetičtí poradci, studenti stavebních, strojnických, elektrotechnických fakult, široká veřejnost požadující sofistikovanou informaci
sklademanorok vydání2004
zařazeníodbornávydání1. vydání
rozsah224 stranformát21 × 29,7 cm
vazbatvrdájazykčeský
Kniha je zaměřena na problematiku výpočtu a návrhu zdrojů tepla od spotřebičů až po kotle v širokém výkonovém rozsahu, které jsou určeny na výrobu tepelné energie pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody, vzduchotechniku, případně na technologické účely. Autoři nabízejí odborné, ale i širší veřejnosti ucelený přehled konstrukce různých druhů kotlů spalujících rozličná paliva. Současně budou prezentovány zásady volby, výpočtu, návrhu i projektování zdrojů tepla vycházeje z teoretického základu spalovací techniky promítnutého do konstrukčních a technologických výstupů. V návaznosti budou specifikovány dispoziční, provozní, bezpečnostní a ekologické požadavky na moderní energeticky efektivní domovní nízkotlaké kotelny. Součástí publikace jsou i ostatní zařízení vytvářející technologii kotelen, jako např.: hořáky, komíny, měření a regulace, zabezpečovací zařízení, úpravny vody, příprava užitkové vody, doprava a skladování paliv apod. V závěru budou publikována doporučená dispoziční řešení kotelen doplněná hydraulickými schématy podle druhu kotlů a požadavků odběrních míst zásobovaných teplem.
Z obsahu
Zdroje tepla
• Definice zdroje tepla
• Klasifikace zdrojů tepla
• Obecné požadavky na zdroje tepla

Energetická bilance pro návrh zdroje tepla
• Bilance energie
• Tepelná ztráta budovy
• Projektovaný tepelný příkon
• Připojovací hodnota

Paliva a spalování paliv
• Druhy a rozdělení paliv
• Složení paliv
• Charakteristické vlastnosti paliv
• Teorie spalování paliv
• Kontrola spalovacího procesu

Hořáky
• Charakteristika hořáků a jejich funkčnost
• Rozdělení hořáků
• Regulace kotlů

Kondenzační technika
• Zásady spalování paliv a vznik kondenzace
• Stupeň využití a účinnost spalin
• Zapojení kondenzačních kotlů
• Odvod spalin a kondenzátu

Zdroje tepla do výkonu 50 až 70 kW
• Malé zdroje tepla
• Nástěnné kotle pro vytápění
• Kombinované nástěnné kotle
• Stacionární kotle
• Regulace a řízení kotlů

Zdroje tepla do tepelného výkonu 3,5 MW
• Charakteristika zdrojů tepla
• Zásady navrhování druhu a počtu kotlů
• Tepelná účinnost a tepelné ztráty při spalování
• Druhy a konstrukce kotlů
• Tvorba a redukce škodlivin

Hydraulika kotlových okruhů
• Hydraulická zapojení
• Sériové a paralelní zapojení čerpadel
• Ochrana kotle proti nízkoteplotní korozi
• Příklady hydraulického zapojení kotlů

Komínová technika
• Rozdělení komínů
• Návrh a výpočet parametrů komínové techniky
• Návrh komína

Příslušenství zdrojů tepla – kotelen
• Zabezpečovací zařízení teplovodních otopných systémů
• Zabezpečovací zařízení nízkotlakových parních kotlů
• Čerpadla
• Potrubí
• Armatury
• Rozdělovače a sběrače
• Úprava a doplňování vody
• Větrání kotelen

Příklady řešení domovních kotelen
• Zásady zřizování kotelen
• Domovní kotelny na tuhá paliva
• Kotelny na kapalná paliva
• Kotelny na plynná paliva
• Kotelny na elektrickou energii
• Nové řešení domovních kotelen
TOPlist